Annonce

Indapamid "Teva"


Producent: TEVA

Indeholder
Indapamid "Teva" er et karudvidende middel.

Virksomme stoffer
Indapamid

Anvendelse

Indapamid "Teva" anvendes mod forhøjet blodtryk.


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 depottablet (1,5 mg) om morgenen.

Bemærk

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 17 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
For lidt kalium i blodet
Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Overfølsomhedsreaktioner
Ikke almindelige (0,1-1%)
Småblødninger i hud og slimhinder
Sjældne (0,01-0,1%)
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverpåvirkning
Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet calcium i blodet
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Nyresvigt
Ikke kendt
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
Hjertebanken
For lidt natrium i blodet
Besvimelsesanfald, Hjernebetændelse pga. leversygdom
Forværring af alvorlig hudlidelse, Overfølsomhed over for sollys
Nærsynethed, Sløret syn, Synstab

Hvis der opstår reaktioner med overfølsomhed over for sollys, bør behandlingen stoppes. Ved videre behandling skal udsatte hudområder beskyttes mod sollys eller kunstigt UVA-lys.


Bør ikke anvendes

Indapamid "Teva" bør ikke anvendes ved:

 • kendt overfølsomhed over for vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi
 • lavt indhold af kalium i blodet
 • påvirkning af hjernen på grund af alvorlig leversygdom.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker direkte på de helt små blodkars muskulatur, så blodkarrene udvides, og blodtrykket falder.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 18 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 1,5 mg indapamid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tendens til lavt kaliumindhold i blodet.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen.
 • Hvis du har diabetes, skal du regelmæssigt kontrollere dit blodsukker.
 • Hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

Nedsat leverfunktion

Midlet bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever og kun med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ved samtidig behandling med Indapamid "Teva" og visse vanddrivende midler, binyrebarkhormoner, beta2-stimulerende midler (midler mod astma og KOL) og amphotericin B (svampemiddel) kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Indapamid "Teva" kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe og muskelafslappende midler, og det øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • NSAID og acetylsalicylsyre over 3 g om dagen (midler mod gigt og smerter) kan muligvis nedsætte virkningen af Indapamid "Teva".
 • Ved samtidig behandling med en lang række lægemidler, er der risiko for hjertebanken: Visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser, visse antidepressiva, visse antihistaminer og antibiotika (erythromycin og moxifloxacin).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter1,5 mg
Pris i kr. 68,10

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
depottabletter 1,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI