Annonce

Instanyl®

Udgået: 26-12-2022

N02AB03

Virksomme stoffer

Anvendelse

Instanyl® er et stærkt smertestillende middel, der anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.

Doseringsforslag

Findes som næsespray.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 50 mikrogram. Det har ingen betydning, hvilket næsebor du vælger. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 10 minutter, kan dosis gentages én gang, og denne dosis bør tages i det modsatte næsebor. Dosis kan evt. gradvis øges op til 200 mikrogram.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Svimmelhed, Hovedpine.
Irritation i halsen.
Øget svedtendens.
Rødme og varmefølelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelkramper.
Nedsat vejrtrækning.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Afhængighed af midlet, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

Der er set tilfælde, hvor der er gået hul i næseskillevæggen efter fentanyl næsespray.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • ved alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng
 • hvis du tidligere er strålebehandlet i ansigtet.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker Instanyl®'s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Ved gentagne tilfælde med næseblødning bør anden form end næsespray overvejes.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Instanyl®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion og hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Instanyl®.
 • Visse epilepsimidler (bl.a. phenobarbital, gabapentin og pregabalin) kan øge Instanyl®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Instanyl®.
  Instanyl® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Oxymetazolin (middel mod tilstoppet næse) kan nedsætte virkningen af Instanyl®.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Bør kun anvendes under amning efter aftale med lægen.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til
Vejledning om helbredskrav til kørekort kan bilkørsel ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 12-15 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Opbevaring

Opbevares opretstående.

Lægemiddelformer

Næsespray, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 50 mikrogram eller 100 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)næsespray, opløsning 50 mikrogram6 stk.Udgået 26-12-2022
(Recept)næsespray, opløsning 100 mikrogram6 stk.Udgået 26-12-2022

Substitution

Foto og identifikation

næsespray, opløsning 50 mikrogram
Prægintet præg
Kærv
Farverød
Mål i mm.45 x 60
næsespray, opløsning 100 mikrogram
Prægintet præg
Kærv
Farvepink
Mål i mm.45 x 60

Revisionsdato

fr. 16. dec. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI