Annonce

Insulin aspart "Sanofi"

A10AB05

Insulin aspart "Sanofi" er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Insulin aspart "Sanofi" anvendes til behandling af:

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Voksne og børn over 1 år

Generelt

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Se Håndtering og holdbarhed vedr., hvilke nåle, der skal anvendes sammen med Insulin aspart "Sanofi", og om evt. brug af pumpe.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter. Dog bør blodsukker følges nøje, hvis Insulin aspart "Sanofi" gives til børn efter dagens sidste måltid for at undgå lavt blodsukker om natten.
 • Insulin aspart "Sanofi" skal tages sammen med et andet insulinpræparat.


Diabetes 1

 • Insulin aspart "Sanofi" udgør ca. 50 % af din samlede daglige insulindosis.

Diabetes 2

 • Sædvanligvis 4 enheder i forbindelse med et eller flere måltider.
 • Efter aftale med lægen kan dosis evt. justeres ud fra hjemmemålt blodsukker:
  • Dosis inden morgenmaden justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden frokost den foregående dag.
  • Dosis inden frokost justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden aftensmad den foregående dag.
  • Dosis inden aftensmad justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden sengetid den foregående dag.

Bemærk:

 • Individuel dosisjustering og omhyggelig kontrol hos ældre i alderen 65-75 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diabetisk betinget nethindelidelse, Uskarpt syn.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

For stor dosis i forhold til behovet:

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Insulin aspart "Sanofi" skal anvendes med forsigtighed:

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Typiske fejl:

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Insulin aspart "Sanofi".
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Insulin aspart "Sanofi".
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 10 minutter efter indsprøjtning under huden. Den er kraftigst efter 1-3 timer, og den varer 3-5 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering - bemærk:

 • Cylinderampuller
  • Er beregnet til anvendelse sammen med
  • Sanofi flergangspenne JuniorSTAR, Tacipen, AllStar og AllStar PRO.
  • Injektionsvæske i cylinderampul må udelukkende gives som s.c. injektion.
 • Fyldte penne
  • Den fyldte pen leverer 1-80 enheder i trin på 1 enhed.

Se endvidere brugsvejledning i medfølgende indlægsseddel.

Holdbarhed

 • Injektionsvæske, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
  • Pennen skal opbevares med påsat hætte.
 • Cylinderampullerog penne, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved temperaturer på højst 30 °C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses.

Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart.

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart.
Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart.

Hjælpestoffer

Konservering:

Metacresol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Phenol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml

Andre:

Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)
Genordn. J
injektionsvæske, opl. 100 E/ml10 ml167,25
(Recept)
Genordn. J
injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml5 x 3 ml209,05
(Recept)
Genordn. J
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml5 x 3 ml209,05

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.166 x 18

Uden beskyttelseshætte

injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.64 x 11

Injektionspen til dosering af 1 - 80 enheder.

Injektionspen til dosering af 1/2 - 30 enheder

Revisionsdato

ti. 29. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI