Annonce

Intuniv®


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Intuniv® er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).

Virksomme stoffer
Guanfacin

Anvendelse

Intuniv® anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos børn og unge.

Intuniv® bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Børn og unge 6-17 år

Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet. Dosis kan justeres med 1 mg om ugen. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,05-0,12 mg/kg i døgnet. Højst anbefalede dosis er 4 mg i døgnet for 6-12 årige og 7 mg i døgnet for 13-17 årige.

Stop af behandlingen:

Behandlingen skal nedtrappes gradvist pga. risiko for stigninger i puls og blodtryk. Kontrol af puls og blodtryk anbefales under nedtrapningen og efter behandling er stoppet.

Bemærk:

 • Erfaring vedr. voksne, ældre og børn under 6 år savnes.
 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig behandling med visse andre midler. Det er derfor vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 • Kontrol af puls og blodtryk anbefales ved nedsætning af dosis.
 • Depottabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.
 • Må ikke tages sammen med meget fedtholdig mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Mavesmerter
Døsighed, Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Vægtøgning
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Langsom puls, Lavt blodtryk
Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Irritabilitet, Mareridt, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed
Hududslæt
Ufrivillig vandladning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Astma, Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Kramper, Uro og rastløshed
Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Forlænget søvn
Meget sjældne (under 0,01%)
Påvirkning af hjernen pga for højt blodtryk*
Ikke kendt
Rejsningsproblemer

*Er set i tilfælde, hvor behandlingen er stoppet brat uden nedtrapning.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.


Virkning
 • Påvirker signalstofferne i bestemte områder af hjernen. Den nøjagtige virkningsmekanisme ved ADHD er foreløbigt ikke kendt.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 18 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg guanfacin (som hydrochlorid). Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tidligere hjerte-karsygdom samt hvis man har øget risiko for besvimelsesanfald eller visse former for forstyrrelser af hjerterytmen.

Behandlingen bør vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges.

Kontrol i forbindelse med behandlingen:

Før behandlingsstart skal man undersøges af lægen i forhold til:

 • Mulig hjerte-karsygdom
 • Risiko for vægtøgning
 • Risiko for døsighed.

Under behandlingen skal lægen holde øje med: Blodtryk, puls, evt. døsighed samt vægten.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig brug af en række andre midler, fx visse midler mod hiv, visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod epilepsi. 
 • Pga. guanfacins pulssænkende virkning anbefales det, at undgå kombination med midler, der kan give visse typer forstyrrelser af hjerterytmen, fx visse antibiotika, visse midler mod forstyrrelse af hjerterytmen, visse midler mod depression samt visse midler mod psykoser.
 • Den sløvende virkning af bl.a. beroligende midler (benzodiazepiner), stærke smertestillende midler (opioider) og midler mod allergi (antihistaminer) kan forstærkes.
 • Guanfacin kan øge virkningen af valproat (middel mod epilepsi).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter1 mg
Pris i kr. 697,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter1 mg
Pris i kr. 692,85
Pakning 28 stk. (blister) (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter1 mg
Pris i kr. 677,70
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter2 mg
Pris i kr. 821,85
Pakning 28 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter2 mg
Pris i kr. 821,85
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter3 mg
Pris i kr. 918,30
Pakning 28 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter3 mg
Pris i kr. 922,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter4 mg
Pris i kr. 1.065,05
Pakning 28 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter4 mg
Pris i kr. 1.066,00

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI