Annonce

Intuniv®

C02AC02

Virksomme stoffer

Anvendelse

Intuniv® anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos børn og unge.

Intuniv® bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Børn og unge 6-17 år

Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet. Dosis kan justeres med 1 mg om ugen. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,05-0,12 mg/kg i døgnet. Højst anbefalede dosis er 4 mg i døgnet for 6-12 årige og 7 mg i døgnet for 13-17 årige.

Stop af behandlingen:

Behandlingen skal nedtrappes gradvist pga. risiko for stigninger i puls og blodtryk. Kontrol af puls og blodtryk anbefales under nedtrapningen og efter behandling er stoppet.

Bemærk:

 • Erfaring vedr. voksne, ældre og børn under 6 år savnes.
 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig behandling med visse andre midler. Det er derfor vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 • Kontrol af puls og blodtryk anbefales ved nedsætning af dosis.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne må ikke tages sammen med meget fedtholdig mad.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Søvnlignende sløvhedstilstand.
Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Sløvhed, Svimmelhed.
Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Irritabilitet, Mareridt, Søvnløshed.
Ufrivillig vandladning.
Hududslæt.
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Kramper.
Aggressivitet, Hallucinationer, Uro og rastløshed.
Astma.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forlænget søvn.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Påvirkning af hjernen pga for højt blodtryk.
Ikke kendt.Rejsningsproblemer.

*Er set i tilfælde, hvor behandlingen er stoppet brat uden nedtrapning.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tidligere hjerte-kar-sygdom samt hvis man har øget risiko for besvimelsesanfald eller visse former for forstyrrelser af hjerterytmen.

Behandlingen bør vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges.

Tilfælde af selvmord og forsøg på selvmord er set under behandling med Intuniv®. I de fleste tilfælde har personen haft andre psykiatriske lidelser. Det anbefales, at man er opmærksom på tegn, der kunne tyde på selvmordstanker, når behandlingen startes, ved ændringer i dosis og når behandlingen stoppes.

Kontrol i forbindelse med behandlingen:

Før behandlingsstart skal man undersøges af lægen i forhold til:

 • Mulig hjerte-kar-sygdom
 • Risiko for vægtøgning
 • Risiko for døsighed.

Under behandlingen skal lægen holde øje med: Blodtryk, puls, evt. døsighed samt vægten.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Justering af dosis kan være nødvendig ved samtidig brug af en række andre midler, fx visse midler mod hiv, visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod epilepsi.
 • Pga. Intuniv®s pulssænkende virkning anbefales det, at undgå kombination med midler, der kan give visse typer forstyrrelser af hjerterytmen, fx visse antibiotika, visse midler mod forstyrrelse af hjerterytmen, visse midler mod depression samt visse midler mod psykoser.
 • Den sløvende virkning af bl.a. beroligende midler (benzodiazepiner), stærke smertestillende midler (opioider) og midler mod allergi (antihistaminer) kan forstærkes.
 • Intuniv® kan øge virkningen af valproat (middel mod epilepsi).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Påvirker signalstofferne i bestemte områder af hjernen. Den nøjagtige virkningsmekanisme ved ADHD er foreløbigt ikke kendt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 18 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg guanfacin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 3 mg, depottabletter 4 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 3 mg, depottabletter 4 mg

Andre:

Lactose : depottabletter 1 mg, depottabletter 2 mg, depottabletter 3 mg, depottabletter 4 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depottabletter 1 mg28 stk. (blister) (Orifarm)921,00
(Recept)depottabletter 1 mg28 stk. (blister)921,25
(Recept)depottabletter 2 mg28 stk. (blister)921,25
(Recept)depottabletter 2 mg28 stk. (blister) (Orifarm)921,00
(Recept)depottabletter 3 mg28 stk. (blister)960,35
(Recept)depottabletter 3 mg28 stk. (blister) (Orifarm)959,60
(Recept)depottabletter 3 mg28 stk. (blister) (2care4)959,95
(Recept)depottabletter 4 mg28 stk. (blister) (Abacus)1.086,00
(Recept)depottabletter 4 mg28 stk. (blister)1.087,50
(Recept)depottabletter 4 mg28 stk. (blister) (Orifarm)1.074,00

Substitution

Foto og identifikation

depottabletter 1 mg
Præg503, 1MG
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.7,1 x 7,1
depottabletter 1 mg
depottabletter 2 mg
Præg503, 2MG
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.6,1 x 12,3
depottabletter 2 mg
depottabletter 3 mg
Præg503, 3MG
KærvIngen kærv
Farvegrøn
Mål i mm.8 x 8
depottabletter 3 mg
depottabletter 4 mg
Præg503, 4MG
KærvIngen kærv
Farvegrøn
Mål i mm.6,1 x 12,3
depottabletter 4 mg

Revisionsdato

to. 31. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI