Annonce

Isofluran "Baxter"


Producent: Baxter

Indeholder
Isofluran "Baxter" er et bedøvelsesmiddel til indånding.

Virksomme stoffer
Isofluran

Anvendelse

Isofluran "Baxter" anvendes som bedøvelsesmiddel til personer, der skal i fuld bedøvelse i forbindelse med operation.


Doseringsforslag
Findes som væske til inhalationsdamp.

Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kulderystelser
Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning
Nedsat mængde kolesterol i blodet
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning(leverbetændelse og ødelæggelse af levercellerne er forekommet), Tarmslyng
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Alvorlig tilstand med høj feber
 • Maglin hypertermi er en livstruende tilstand med temperaturforhøjelse. Risikoen for at få malign hypertermi kan være arvelig. Hvis man selv eller nogle i ens familie har haft malign hypertermi under en tidligere bedøvelse, skal lægen have besked.
 • En række bivirkninger er set uden, at hyppigheden kan bestemmes, bl.a.: 
  • Overfølsomhedsreaktioner - herunder anafylaktisk chok (alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper)
  • Nedbrydning af muskelvæv
  • Delirium
  • Uro og rastløshed
  • Kramper
  • Forhøjet mængde kalium i blodet
  • Forstyrrelser af hjerterytmen
  • Hjertestop.

Bør ikke anvendes
 • Hvis man tidligere har været bedøvet med samme type middel (halogenerede anæstesimidler) og i den forbindelse har haft uforklarlig feber eller der har været tegn på, at ens lever har været påvirket.
 • Bør desuden ikke anvendes til patienter med kendt eller formodet arvelig disposition for den sjældne komplikation malign hypertermi, hvor legemstemperaturen under bedøvelsen kan stige til dødeligt niveau.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Bedøvelsesmiddel. Den præcise mekanisme bag virkningen er ikke afklaret.Lægemiddelformer

Væske til inhalationsdamp bestående af isofluran.

Brug af anden medicin
 • Isofluran "Baxter" øger virkningen af de muskelafslappende midler, der samtidigt anvendes under fuld narkose.
 • Ikke selektive MAO-hæmmere (midler mod depression) bør undgås 14 dage før operationen.
 • Samtidig anvendelse af adrenalin under narkosen kan i sjældne tilfælde medføre hjerterytmeforstyrrelser, som kan behandles med amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser).
 • Forhøjet blodtryk under og efter operationen kan forekomme ved samtidig brug af visse midler (fx adrenalin og noradrenalin).
 • Isoniazid (middel mod tuberkulose) kan øge risikoen for skader på leveren.
 • β-blokkere (midler mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan forstærke virkingen på hjerte-karsystemet.
 • Risiko for for lavt blodtryk ved kombination med calciumantagonister (midler mod forhøjt blodtryk).
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af andre midler, der kan virke hæmmende på vejrtrækningen.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted væske til inhalationsdamp 6 x 250 ml 8.164,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI