Annonce

Kentera


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Kentera er et middel mod overaktiv blære. Virker afslappende på muskelsammentrækninger i urinblæren.

Virksomme stoffer
Oxybutynin

Anvendelse

Kentera anvendes til at behandle vandladningsforstyrrelser, fx pludselig, uimodståelig vandladningstrang eller ufrivillig vandladning.


Doseringsforslag

Findes som depotplastre.

Voksne. Sædvanligvis 1 depotplaster 2 gange om ugen.

Bemærk:

 • Plastret anbringes på et tørt hudområde, fx på maven.
 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Ved manglende virkning efter 1-2 måneder bør behandlingen stoppes, og lægen vil tilbyde dig andre behandlingsmuligheder.
 • Plastret anbefales ikke til børn.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på påføringsstedet
Almindelige (1-10%)
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed
Urinvejsinfektion
Sløret syn, Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Rygsmerter
Angst, Forvirring*, Uro og rastløshed
Svampeinfektion
Manglende vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Panikanfald, Søvnlignende sløvhedstilstand

* Risiko for forvirring særligt hos ældre.


Bør ikke anvendes
 • Ved vandladningsstop og ved blødende tyktarmsbetændelse bør midlet ikke anvendes.
 • Må endvidere ikke anvendes ved ubehandlet grøn stær samt ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at hæmme impulser i det automatiske (autonome) nervesystem, så muskulaturen i urinblæren afslappes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 7-8 timer.


Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 3,9 mg oxybutynin over 24 timer.Særlige advarsler
 • Forsigtighed hos ældre, som kan være mere følsomme over for visse midler mod overaktiv blære.
 • Midlet skal tages med forsigtighed ved forstørret prostata.
 • Muskelafslappende midler skal anvendes med forsigtighed hos patienter med:
  • nervebetændelse
  • problemer med indlæring, tankevirksomhed og hukommelse
  • parkinsonisme
  • alvorlige mave-tarmsygdomme på grund af risikoen for alvorlig forstoppelse.
 • Kentera kan forværre symptomer på forhøjet stofskifte, forstørret prostata, eller forværre en hjertesygdom (fx kan det give hjerterytmeforstyrrelser, hurtig puls eller forhøjet blodtryk).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Visse svampemidler kan forstærke virkningen af Kentera.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 8 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre3,9 mg/24 timer
Pris i kr. 486,35
Pakning 24 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre3,9 mg/24 timer
Pris i kr. 1.425,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI