Annonce

Keppra®

N03AX14

Keppra® er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Keppra® anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx absencer, evt. som supplement til igangværende forebyggende behandling.

Doseringsforslag

Findes som tabletter, oral opløsning (væske til at drikke) og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.

 • Voksne og unge over 16 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet i 2 uger. Daglig dosis kan evt. øges langsomt over uger til højst 1,5 g 2 gange i døgnet.


Som supplement til anden epilepsibehandling

 • Voksne og unge over 50 kg. Begyndelsesdosis. 500 mg 2 gange i døgnet i 1 uge. Daglig dosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange i døgnet.
 • Børn fra 4 år og unge under 50 kg. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Daglig dosis kan evt. øges med 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet hver 2. uge til 30 mg pr. kg legemsvægt.

Bemærk:

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-80 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Døsighed.
Høfeber.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning.
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand, Kraftesløshed, Træthed.
Nedsat appetit.
Kramper.
Rysten, Svimmelhed.
Aggressivitet, Depression, Nervøsitet, Irritabilitet, Søvnløshed.
Hoste.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Leverpåvirkning.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Ændring i hudens følesans.
Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Psykoser, Selvmordsadfærd, Uro og rastløshed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Infektioner.
Påvirkning af ekg.
For lidt natrium i blodet.
Nedbrydning af muskelvæv.
Gangforstyrrelser, Påvirkning af hjernen, Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Personlighedsændringer, Tankeforstyrrelser.
Akut nyreskade.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Tvangshandlinger.

* Forbigående påvirkning af hjernen ses generelt i begyndelsen af behandlingen (fra få dage til flere måneder) og forsvinder igen, når behandlingen afbrydes.

** Der er set såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Forekomsten er betydeligt højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til patienter af ikke-japansk afstamning.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler som brivaracetam.
 • I sjældne tilfælde kan hyppighed og sværhedsgraden af kramper forværres, særligt inden for den første måned af behandlingen eller ved stigning i dosis. Du skal kontakte din læge i tilfælde af forværring af din epilepsi, da behandlingen muligvis skal afbrydes, eller dosis sættes ned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hos patienter med hjertesygdom.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan øge risikoen for depression.
 • Levetiracetam kan øge virkningen af methotrexat (middel mod gigt, psoriasis og visse kræftformer).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Levetiracetam "Stada" oral opløsning) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Levetiracetam "Stada" oral opløsning indeholder benzylalkohol: Der er risiko for bivirkninger hos barnet. Man bør derfor vælge en anden behandling efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på delvis ukendt måde.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time og dækker hele døgnet efter ca. 2 døgns behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-8 timer, hos ældre dog 10-11 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Oral opløsning
  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 7 måneder.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg, 500 mg eller 1.000 mg levetiracetam.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 250 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg

Konservering:

Methylparahydroxybenzoat (E218) : oral opløsning 100 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat (E216) : oral opløsning 100 mg/ml

Smag:

Ammoniumglycyrrhizinat : oral opløsning 100 mg/ml
Grape : oral opløsning 100 mg/ml

Andre:

Eddikesyre : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Natriumacetat : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Natriumchlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 250 mg50 stk. (blister)385,20
(Recept)filmovertrukne tabletter 250 mg100 stk. (blister)746,30
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg100 stk. (blister)1.337,55
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg100 stk. (blister) (2care4)1.224,15
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg200 stk. (blister) (2care4)2.425,90
(Recept)filmovertrukne tabletter 1000 mg100 stk. (blister)2.533,85
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml150 ml+3 ml sprøjte (Orifarm)207,00
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml150 ml + 3 ml sprøjte936,45
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml150 ml + 1 ml sprøjte936,45
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml150 ml+1 ml sprøjte (Orifarm)472,00
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml300 ml + 10 ml sprøjte1.616,20
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml10 x 5 ml1.843,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "1A Farma" 1A FarmaLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Accord" AccordLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Krka" KRKALevetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Medical Valley" Medical ValleyLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Orion" Orion PharmaLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Stada" STADA NordicLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "1A Farma" 1A FarmaLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Accord" AccordLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Krka" KRKALevetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Medical Valley" Medical ValleyLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Orion" Orion PharmaLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Stada" STADA NordicLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "1A Farma" 1A FarmaLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Accord" AccordLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Medical Valley" Medical ValleyLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Orion" Orion PharmaLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Stada" STADA NordicLevetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "Actavis Group" TEVALevetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma NordicLevetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "ratiopharm" TEVALevetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "Stada" STADA NordicLevetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam Accord Healthcar AccordLevetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Leviprim (parallelimport)Levetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Levetiracetam "Hospira" PfizerLevetiracetam, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Levetiracetam "SUN" SUN PharmaLevetiracetam, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 250 mg
Prægucb, 250
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvelyseblå
Mål i mm.6 x 12,8
filmovertrukne tabletter 250 mg
filmovertrukne tabletter 500 mg
Prægucb, 500
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvelysegul
Mål i mm.7,8 x 16,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Prægucb, 1000
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvehvid
Mål i mm.10,3 x 19,2
filmovertrukne tabletter 1000 mg

Revisionsdato

to. 17. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI