Annonce

Ketamin "Abcur"


Producent: Abcur

Indeholder
Ketamin "Abcur" er et bedøvelsesmiddel til indsprøjtning.

Virksomme stoffer
Ketamin

Anvendelse
 • Ketamin "Abcur" anvendes som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre indgreb eller som indledning til længerevarende bedøvelse.
 • Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller en muskel.Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.

Bemærk: Sikkerhed og virkning ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse
Forhøjet blodtryk, Hurtigere puls, Hyperventilation
Adfærdsforstyrrelse, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Mareridt, Unormale drømme, Uro og rastløshed
Mæslingelignende udslet, Rødme
Dobbeltsyn, Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Angst, Øget muskelspænding
Forhøjet tryk i øjet
Sjældne (0,01-0,1%)
Pauser i vejrtrækningen, Tilstoppede luftveje
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Humørsvingninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Leverpåvirkning*

* Leverpåvirkning er set ved brug i over 3 dage eller ved stofmisbrug.

 • Reaktioner fra centralnervesystemet i opvågningsfasen, som fx unormale drømme, hallucinationer, forvirring og unormal adfærd, kan mindskes ved kombination med et benzodiazepin.
 • Når midlet indsprøjtes i en åre, ses hæmmet vejrtrækning afhængigt af dosis og indsprøjtningshastighed.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter brug.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Bedøvelsesmiddel der påvirker flere signalveje i hjernen. Ved lave doser virker midlet kun smertestillende.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 50 mg ketamin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Midlet skal bl.a. anvendes med forsigtighed ved visse hjerte-karsygdomme, sygdomme i centralnervesystemet, ubehandlet forhøjet stofskifte, alkoholpåvirkning eller hvis man tidligere har lidt af psykiske sygdomme.
 • Motorkørsel, maskinbetjening og indtag af alkohol frarådes i 24 timer efter bedøvelsen.
 • Natriumindhold: 1 ml indeholder natrium svarende til højst 17 mg natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Nogle midler kan enten øge (bl.a. visse antibiotika, visse midler mod svamp og visse midler mod HIV) eller nedsætte (bl.a. visse midler mod epilepsi og visse andre antibiotika) effekten af ketamin.
 • Ketamin "Abcur" øger virkningen af visse andre narkosemidler og af de muskelafslappende midler, der samtidigt anvendes under fuld narkose.
 • Visse andre narkosemidler øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, når adrenalin anvendes.
 • Samtidig anvendelse af benzodiazepiner (beroligende midler) eller midler mod psykoser kan forlænge virkningen og mindske bivirkningerne ved Ketamin "Abcur".
 • Samtidig anvendelse af theofyllin (astmamiddel) øger risikoen for kramper.
 • Samtidig anvendelse af visse epilepsimidler (phenobarbital og primidon) eller stærke smertestillende midler forlænger opvågningsfasen.
 • Samtidig anvendelse af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), dopamin (middel mod kredsløbssvigt), stofskiftehormon eller antidiuretisk hormon kan medføre forhøjet puls og blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.10 mg/ml
Pris i kr. 878,70
Pakning 10 x 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.50 mg/ml
Pris i kr. 1.634,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI