Annonce

Ketoconazole HRA


Producent: HRA Pharma

Indeholder
Ketoconazole HRA er et middel mod Cushings syndrom.

Virksomme stoffer
Ketoconazol

Anvendelse

Behandling af Cushings syndrom.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel, og niveauet af binyrebarkhormon kontrolleres løbende under behandlingen.

I nogle tilfælde anvendes midlet til helt at undertrykke ens egen produktion af binyrebarkhormon, og man vil så kombinere behandlingen med tilført binyrebarkhormon.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Leverpåvirkning
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Dårligt fungerende binyrebark
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Svimmelhed
Hårtab
Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig leverskade
Ikke kendt
Væskeophobning i fx arme og ben
Nedsat evne til at tåle alkohol, Nedsat mandligt kønshormon i blodet, Udvikling af bryster hos mænd
Ledsmerter
Nervøsitet, Ændring i hudens følesans, Øget tryk i kraniet
Alvorlig hudreaktion, Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Rødme
Nedsat antal sædceller i sædvæsken, Rejsningsproblemer

Bør ikke anvendes
 • Hvis man er overfølsom over for bestemte midler mod svamp (imidazoler).
 • Ved sygdomme i leveren eller i visse tilfælde af forstyrrelser i leverfunktionen.
 • Hvis man lider af en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QTc-interval).
 • Ketoconazole HRA kan påvirke virkningen af en lang række andre midler. For visse af midlerne betyder påvirkningen, at man ikke bør tage dem sammen med Ketoconazole HRA, det gælder bl.a.:
  • Visse statiner (midler mod forhøjet kolesterol)
  • Visse midler, der kan medføre bestemte forstyrrelser af hjerterytmen, fx methadon (stærkt smertestillende middel), pimozid og sertindol (midler mod psykoser) samt ritonavir og saquinavir (midler mod hiv)
  • Visse benzodiazepiner (beroligende midler), fx triazolam, midazolam og alprazolam
  • Vardenafil (middel mod impotens) hos mænd over 75 år
  • Derudover en række andre midler: Dabigatran (blodfortyndende middel), eplerenon (vanddrivende middel), ergotamin (middel mod migræne), ibrutinib, irinotecan og everolimus (midler mod kræft), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), lurasidon og quetiapin (midler mod psykoser), naloxegol (afføringsmiddel), sirolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) samt tolvaptan (middel mod ADPKD - en speciel nyresygdom).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Midlet hæmmer dannelsen af binyrebarkhormon.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 8 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg ketoconazol.Særlige advarsler
 • Niveauet af binyrebarkhormon i kroppen skal måles jævnligt. Hyppigst i starten af behandlingen.
 • Man skal være opmærksom på symptomer, der kan skyldes et for lavt niveau af binyrebarkhormon (fx kraftesløshed, muskel- og ledsmerter, vægttab, kvalme, depression). Forekommer de, skal man kontakte lægen.
 • Leverens funktion skal kontrolleres regelmæssigt og særligt hyppigt i starten af behandlingen og efter dosis øges.
 • Man skal have taget et elektrokardiogram før man starter behandlingen, efter en uges behandling og i visse tilfælde også senere under behandlingen.
 • Hvis man lider af manglende mavesyre, skal Ketoconazole HRA tages sammen med syreholdige drikkevarer (fx appelsinjuice).

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager, før du begynder behandlingen.

 • Ketoconazole HRA kan påvirke effekten af mange andre midler, hvilket i visse tilfælde kan føre til alvorlige bivirkninger.
 • Kombination med visse midler bør helt undgås - se også under Bør ikke anvendes.
 • For en lang række andre midler gælder det, at lægen skal være særlig opmærksom på evt. bivirkninger eller ændret virkning.
 • Syreneutraliserende midler må først tages 2 timer efter, man har taget Ketoconazole HRA.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg
Pris i kr. 6.490,85Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI