Annonce

Ketogan®, komb.


Producent: Pfizer

Indeholder
Ketogan® er et stærkt smertestillende middel. Kombinationspræparat.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - især hos ældre. Læs mere.

Virksomme stoffer
Dimethylaminodiphenylbuten
Ketobemidon

Anvendelse

Ketogan® anvendes ved stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen).

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet eller 1 suppositorie hver 4.-6. time.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mundtørhed
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning
Opstemthed, Sløvhed, Svimmelhed
Manglende vandladning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Sløret syn

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Bør ikke anvendes til børn.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Ketobemidon

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Ketobemidon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen indtræder efter ca. ½ time og varer 3-5 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.

Dimethylaminodifenylbuten

 • Virker afslappende på den glatte muskulatur i fx tarm, galde- og urinveje.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1) hydrochlorid (spasmolytisk) og 5 mg ketobemidonchlorid (smertestillende).

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 50 mg 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1) hydrochlorid (spasmolytisk) og 10 mg ketobemidonchlorid (smertestillende).Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ketogan® må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Ketogan® og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Ketogan® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Ketogan®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Ketogan®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke tabletter5 + 25 mg
Pris i kr. 209,70
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke tabletter5 + 25 mg
Pris i kr. 501,05
Pakning 10 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke suppositorier10 + 50 mg
Pris i kr. 64,70
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke suppositorier10 + 50 mgOrifarm
Pris i kr. Udgået 23-03-2020
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke suppositorier10 + 50 mg2care4
Pris i kr. 96,80Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI