Annonce

Klopoxid "Takeda"


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Klopoxid "Takeda" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Chlordiazepoxid

Anvendelse

Klopoxid "Takeda" anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Angst og uro

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ældre. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet eventuelt stigende til 10 mg 2-3 gange i døgnet.

Alkoholabstinenser

Der kan være store individuelle forskelle i behov.

Sædvanlig begyndelsesdosis er 20-25 mg 4 gange i døgnet eller 50 mg 4 gange i døgnet. Traditionelt aftrappes efter et fast skema over 8 henholdsvis 10 dage afhængigt af begyndelsesdosis.

Ældre. Nedsat dosis, evt. til halvdelen.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Træthed
Balanceforstyrrelser, Besvimelsesanfald, Hovedpine, Hæmning af centralnervesystemet(besvær med at styre arme og ben, muskelsvaghed, sløvhed), Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hukommelsesbesvær
Impotens
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Angst, Forvirring, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Meget sjældne (under 0,01%)
Ophobning af galde, Ødelæggelse af levercellerne
Overfølsomhed over for sollys
Alvorlig bindevævssygdom
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-48 timer.
 • Chlordiazepoxid bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethyldiazepam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) for N-desmethyldiazepam er 2-5 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 10 mg (delekærv) eller 25 mg chlordiazepoxid.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Klopoxid "Takeda".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Klopoxid "Takeda".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 236,65
Pakning 50 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 247,65

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI