Annonce

Kolepa

Udgået: 26-12-2022

N06AB03

Kolepa er et middel mod depression. SSRI.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Kolepa anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden til behandling af bulimi samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Depression

 • Voksne. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.
 • Børn over 8 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 10 mg i døgnet, dosis kan efter 1-2 uger øges til 20 mg i døgnet. Behandlingen af børn og unge under 18 år bør ske i kombination med samtaleterapi og skal varetages af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis: Sædvanligvis 10 mg i døgnet eller 20 mg hver 2. dag.

Bulimi
Sædvanligvis 60 mg i døgnet.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Begyndelsesdosis: 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Ved meget dårligt fungerende lever nedsættes dosis, fx til 10 mg dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
 • Man har ikke erfaring med doser over 80 mg i døgnet.
 • Ved ophør af behandlingen anbefales det, at man nedtrapper dosis gradvis over mindst 1-2 uger.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Træthed.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Sløret syn.
Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kulderystelser.
Nældefeber.
Påvirkning af ekg, Vægttab.
Nedsat appetit.
Ledsmerter.
Rysten, Sløvhed, Svimmelhed.
Angst, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Anspændthed, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme.
Hyppig vandladning.
Rejsningsproblemer, Manglende eller forsinket sædafgang, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat sexlyst.
Gaben.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Balanceforstyrrelser.
Muskelkramper.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Tankeforstyrrelser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Seksuelle forstyrrelser.
Åndenød.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Serotoninsyndrom.
For lidt natrium i blodet.
Kramper.
Motorisk uro, Ufrivillige tunge- og kæbebevægelser.
Aggressivitet, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Panikanfald, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Langvarig smertefuld erektion, Vandladningsbesvær.
Symptomer fra lungerne.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys.
Karbetændelse.
Ikke kendt.Blødning efter fødsel.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen med SSRI- eller SNRI-midler.

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger, fx træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Nedsat natriumindhold i blodet ses særligt hos ældre.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for selvmordsadfærd og aggressivitet og mani forekommer som en almindelig bivirkning.
  Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
  Ved langtidsbehandling af børn, bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt. Man bør desuden have særlig opmærksomhed på tegn på selvmordsadfærd eller mani.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Øget risiko for for lavt blodsukker under behandlingen, hvis man lider af diabetes. Forhøjet blodsukker er set, efter behandlingen er stoppet.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over mindst 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

MAO-hæmmere

 • Kolepa må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først begynde 5 uger efter endt behandling med Kolepa.

Risiko for øget tendens til kramper

 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).

Midler hvis virkning kan øges af Kolepa

Kolepa kan øge virkningen af:

 • Tricykliske antidepressiva (andre midler mod depression)
 • Midler mod psykoser
 • Epilepsimidler (phenytoin og carbamazepin)
 • Tamoxifen (middel mod brystkræft)
 • Metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser).

Samtidig behandling med metoprolol eller tamoxifem skal undgås.

Øget insulinfølsomhed

 • Kolepa kan øge følsomheden for insulin og man skal være opmærksom på en mulig risiko for lavt niveau af sukker i blodet, hvis man lider af diabetes.

Øget risiko for blødning

SSRI-midler som Kolepa kan give øget risiko for blødning.

 • Forsigtighed anbefales ved samtidig brug af andre midler, der kan øge risikoen for blødning, som fx NSAID.
 • Man skal være opmærksom på risikoen for øget tendens til blødning, når man er i behandling med blodfortyndende midler.

Risiko for forstyrrelser af hjerterytmen

 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Øget risiko for andre bivirkninger

 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin), visse midler mod migræne (triptaner) samt midler indeholdende tryptophan (visse midler til kunstig ernæring) giver øget risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Samtidig behandling med lithium (middel mod manier) og naturlægemidler, der indeholder perikon kan øge risikoen for visse bivirkninger (fx kvalme, uro og søvnforstyrrelser).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør kun anvendes, hvis lægen vurderer, at der er særlige grunde til, at et andet middel ikke kan vælges.

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som har været behandlet i de første 3 måneder af graviditeten, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber.
Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er risiko for bivirkninger hos barnet. Man bør derfor vælge en anden behandling efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling og ved bulimi først efter 8-12 ugers behandling.
 • Fluoxetin bliver i kroppen omdannet til stoffet norfluoxetin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 2-3 dage for fluoxetin (4-6 dage efter behandling i længere tid) og 7-15 dage for norfluoxetin.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg fluoxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 20 mg
Patent Blue V (E131) : hårde kapsler 20 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 20 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 20 mg30 stk. (blister)Udgået 26-12-2022
(Recept)hårde kapsler 20 mg100 stk. (blister)Udgået 26-12-2022

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 20 mg
Prægintet præg
KærvIkke relevant
Farvegrøn
Mål i mm. x
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke

Revisionsdato

to. 23. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI