Annonce

Kymriah

L01XL04

Kymriah er et middel, som fremstilles ud fra patientens egne T-celler (hvide blodlegemer).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Kymriah anvendes til behandling af

  • bestemte former for leukæmi (kræft i blodet).

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Doseringen er individuel og afhænger af patientens legemsvægt.

Bemærk:

  • Det tager normalt 3-4 uger at fremstille det færdige lægemiddel, efter at man har udtaget hvide blodlegemer fra patientens blod.
  • Før infusionen vil man eventuelt blive behandlet et par dage med en form for kemoterapi.
  • Der gives paracetamol og antihistamin inden behandling for at mindske bivirkningerne.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Blødning, Lavt indhold af immunglobulin i blodet, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
For lidt ilt i blodet, Smerter, Feber, Kulderystelser, Træthed.
Infektioner, Svampeinfektion, Virusinfektioner.
Leverpåvirkning.
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, Nedsat appetit.
Ledsmerter.
Påvirkning af hjernen, Hovedpine.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Søvnforstyrrelser.
Akut nyreskade.
Åndenød, Hoste.
Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Blødning og tilstopning af karrene pga. blodprop, Ændring i blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens.
Hjertestop, Hjertesvigt.
Synsforstyrrelser.
Mundbetændelse, Væskeansamling i bughulen, Mundtørhed, Oppustethed.
Samtidig svigt af to eller flere organer, Kraftesløshed.
Sygdom hvor de donerede celler angriber kroppens egne celler (graft-versus-host sygdom).
Influenzalignende symptomer.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet urinstof i blodet, Vægttab.
For lidt natrium i blodet, For meget natrium i blodet, Forhøjet blodsukker.
Kramper, Rygsmerter, Smerter i arme og ben, Bevægeforstyrrelser, Muskel- og ledsmerter, Muskelsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Nervebetændelse fx på arme og ben, Nervesmerter, Rysten, Svimmelhed.
Talebesvær.
Akut vejrtrækningsbesvær, Væske i lungerne, Væskesamling i lungehinderne, Hurtig vejrtrækning, Næseblod, Smerter i svælget, Tilstoppet næse.
Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder, Hudkløe, Øget svedtendens.
For lille væskevolumen i blodet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodprop i hjertet.
Pletter på røntgenbillede af lungerne.
Hjerneblødning, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Iltmangel i hjernen.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

  • Vaccination med levende vaccine bør undgås i mindst 6 uger før behandlingsstart, og indtil immunforsvaret har normaliseret sig efter endt behandling.
  • Ved aktiv infektion eller alvorlige, uafklarede bivirkninger vil behandlingen blive udsat.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er ingen erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

I T-cellerne, der udtages fra patientens blod, indsættes et nyt gen, der gør, at T-cellerne er i stand til at finde frem til kræftcellerne i kroppen. Når de modificerede T-celler ved infusionen kommer tilbage i patientens blod, vil de finde frem til kræftcellerne og ødelægge dem.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

  • Opbevares og transporteres ved temperaturer under -120ºC.
  • Vedr. optøning, se indlægsseddel.

Personalerisiko:

Der bør tages passende forholdsregler (handsker, briller) ved håndtering af genetisk modificerede blodceller pga. risiko for overføring af smitsomme sygdomme.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, dispersion. 1-3 infusionsposer indeholder 1,2 x 106 - 6 x 108 CAR-positive levende T-celler.

Hjælpestoffer

Andre:

Aluminium : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Dextran 40 : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Natrium-N-acetyltryptophan : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Dimethylsulfoxid : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Glucose : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Humant albumin : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Kaliumchlorid : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Magnesiumchlorid : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Natriumacetat : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Natriumcaprylat : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Natriumchlorid : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Natriumgluconat : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller
Sterilt vand : Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller1 dosis2.717.644,75

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 9. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI