Annonce

Lafene


Producent: 2care4 Generics

Indeholder
Lafene er et stærkt smertestillende middel.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddelHusk at fjerne gamle plastre, før et nyt plaster sættes på huden. Læs mere.

Virksomme stoffer
Fentanyl

Anvendelse

Lafene anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.


Doseringsforslag

Findes som depotplastre.Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time. Plastret skiftes hvert 3. døgn (dvs. efter 72 timer). Dosis kan reguleres hvert 3. døgn.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.Bemærk:

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Mavesmerter, Mundtørhed
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Muskelkramper
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Rysten, Søvnløshed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Overfølsomhed
Manglende vandladning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Abstinenser
Tarmslyng
Blåfarvning af huden, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning
Hukommelsesbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Opstemthed, Uro og rastløshed
Betændelse i huden, Hududslæt ved kontakt med midlet
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser
Uskarpt syn
Ikke kendt
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • ved alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Fentanyl er et morfinlignende middel, som løbende frigives fra plastret i løbet af 3 døgn. Virkningen indtræder efter 12-24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 22-25 timer efter fjernelse af plastret.


Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 12 mikrogram, 25 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram fentanyl pr. time.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge hudens optagelse af fentanyl fra plastret og give risiko for flere bivirkninger.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk:Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Lafene's sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Lafene.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Lafene's sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Lafene kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 4 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre12 mikrogram/time
Pris i kr. Udgået 23-03-2020
Pakning 8 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre12 mikrogram/time
Pris i kr. Udgået 10-02-2020
Pakning 8 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre25 mikrogram/time
Pris i kr. 148,00
Pakning 4 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre75 mikrogram/time
Pris i kr. 119,65
Pakning 8 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre75 mikrogram/time
Pris i kr. 210,00
Pakning 4 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre100 mikrogram/time
Pris i kr. 521,00
Pakning 8 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre100 mikrogram/time
Pris i kr. 114,50
Pakning 16 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depotplastre100 mikrogram/time
Pris i kr. 102,10

Substitution
depotplastre 12 mikrogram/time
depotplastre 25 mikrogram/time
depotplastre 75 mikrogram/time
depotplastre 100 mikrogram/time


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI