Annonce

Lasix® Retard


Producent: Sanofi

Indeholder
Lasix® Retard er et vanddrivende middel. Slyngediuretikum.

Virksomme stoffer
Furosemid

Anvendelse

Lasix® Retard anvendes:

 • ved ødemer (ophobning af vand i kroppen), som optræder ved fx hjertesvigt
 • mod forhøjet blodtryk.

Doseringsforslag

Findes som depotkapsler.

Voksne

 • Sædvanligvis 30-120 mg 1 gang i døgnet om morgenen eller fordelt på 2 doser, morgen og middag.
 • Dosis kan evt. øges efter behandling gennem nogle uger til højst 120 mg i døgnet.

Bemærk

 • Depotkapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Depotkapslerne bør synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes, og indholdet udrøres i kold væske umiddelbart før indtagelsen.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
For meget fedt i blodet, Væskemangel(især hos ældre)
Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen
For lille væskevolumen i blodet(især hos ældre)
Almindelige (1-10%)
Anfald af urinsyregigt
Hjernebetændelse pga. leversygdom*
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet
Besvimelsesanfald
Øget urinmængde
Ikke almindelige (0,1-1%)
Diabetes, Forhøjet blodsukker(efter 2-4 uger), Nedsat følsomhed over for glucose
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Høretab(oftest midlertidigt)
Blodtryksfald når man rejser sig
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Sjældne (0,01-0,1%)
Akut nyreskade
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Gulsyn, Synsforstyrrelser
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ændring i hudens følesans
Svimmelhed
Karbetændelse
Meget sjældne (under 0,01%)
Blodmangel
Ophobning af galde
Betændelse i bugspytkirtlen
Porfyri(sjælden arvelig stofskiftesygdom)
Tinnitus
Ikke kendt
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Hjerterytmeforstyrrelser
Bevidsthedstab
For lidt calcium i blodet
Blodprop, Kredsløbschok, Lavt blodtryk
Impotens
Forvirring
Alvorlig bindevævssygdom(forværring eller aktivering), Kramper, Nedbrydning af muskelvæv
Manglende vandladning
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

* Ved patienter med skrumpelever.


Bør ikke anvendes

Lasix® Retard bør ikke anvendes ved:

 • kendt overfølsomhed over for andre slynge-diuretika som bumetanid, pga. risiko for krydsallergi
 • væskemangel
 • ophørt urinproduktion
 • meget lavt indhold af natrium eller kalium i blodet
 • hjernebetændelse pga. leversygdom.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Der er en let øget risiko for fosterskader i de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker ved at øge saltudskillelsen i nyrerne.
 • Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden, ligesom udskillelsen af kalium øges.
 • Den øgede urinmængde vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ½ - 2 timer.
 • Tabletter og orale dråber: Virkningen indtræder efter ½ - 1 time, er kraftigst efter 1-2 timer og varer 4-8 timer.
 • Depotkapsler: Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter, taget på tom mave, og efter 2 timer indtaget sammen med mad. Depotkapslerne frigør det aktive stof jævnt over dagen og virker i 10-12 timer.
 • Injektionsvæske: Virkningen indtræder efter 5 minutter og varer 2-4 timer.


Lægemiddelformer

Depotkapsler. 1 depotkapsel indeholder 60 mg furosemid.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:

 • diabetes
 • porfyri (sjælden arvelig sygdom)
 • lavt blodtryk
 • forsnævring af de store blodkar i hjertet eller hjernen
 • leversygdomme
 • urinsur gigt
 • Systemisk Lupus Erythematosus
 • forstørret prostata
 • vandladningsbesvær
 • visse nyresygdomme
 • hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Colestyramin og colestipol (kolesterolsænkende midler) samt NSAID (midler mod gigt og smerter) nedsætter virkningen af Lasix® Retard.
 • Lasix® Retard øger virkningen af ceftazidim (antibiotika), og ceftazidim bør tages mindst 2 timer før furosemid.
 • Lasix® Retard øger virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
 • Lasix® Retard øger endvidere bivirkningerne af aminoglykosider (antibiotika).
 • Lasix® Retard nedsætter virkningen af visse tabletter mod diabetes.
 • Ved samtidig behandling med Lasix® og binyrebarkhormon kan mængden af kalium i blodet nedsættes.
 • Dosis af Lasix® Retard skal nedsættes eller ophøre midlertidig, hvis man begynder behandling med eller øger dosis af en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist (midler mod forhøjet blodtryk).
 • Hos ældre personer med demens er der set øget dødelighed ved samtidig behandling med risperidon (middel mod psykoser).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotkapsler60 mg
Pris i kr. 142,25

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
depotkapsler 60 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI