Annonce

Lecigon®, komb.


Producent: Nordic Infucare

Indeholder
Lecigon® er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Carbidopa
Entacapon
Levodopa

Anvendelse

Lecigon® anvendes ved alvorlige tilfælde af Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har været effektiv.


Doseringsforslag

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.

Doseringen styres ved hjælp af en bærbar pumpe.

Morgenbolusdosis

 • Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus (15 ml).
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 15-100 mg levodopa/time.
 • Anbefalet daglig maksimal dosis er 2.000 mg levodopa (100 ml).

Ekstra bolusdosis

 • Normalt under 3 ml, men tilpasses individuelt.
 • Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 17 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet(bl.a. rødme, arvæv, blødning, smerter), Vægttab
Diarré*, Kvalme, Mavesmerter
Blodtryksfald når man rejser sig**
Ledsmerter, Muskelsmerter
Angst, Depression, Forværret parkinsonisme, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro
Sårinfektion
Farveændring af urinen
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter, Træthed, Vægtøgning
Bitter smag, Bughindebetændelse*****, Luft fra tarmen, Luftansamling i bughulen, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær, Tarmslyng
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hjertekrampe, Lavt blodtryk, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Smerter i svælget, Uregelmæssig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Ændret puls, Åndenød
Blodmangel
Brystsmerter, Vitaminmangel(B6 og B12)
Muskelkramper, Nakkesmerter
Besvimelsesanfald, Forvirring, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Hovedpine, Impulskontrolforstyrrelser(bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Mareridt, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Opstemthed, Pludselig søvnanfald, Psykoser, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Hududslæt ved kontakt med midlet, Øget svedtendens
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Alvorlig tarmslyng, Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Forstoppelse, Hul i tarmen, Sår i tarmen, Tyktarmsbetændelse
Talebesvær, Årebetændelse
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Besvær med at styre arme og ben, Demens, Kramper, Selvmordsadfærd, Øget rysten på hænderne
Bylder, Hårtab
Betændelse i synsnerven, Dobbeltsyn, Grøn stær, Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Unormal vejrtrækning
Tankeforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Modermærkekræft****
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Langvarig smertefuld erektion
Ikke kendt
Leverbetændelse
Nedbrydning af muskelvæv
Dopaminafhængighed******, Hukommelsesbesvær, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Lecigon® med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsons sygdom og ikke den medicinske behandling.

***** Flere bivirkninger, fx smerter i næse og hals samt ubehag i maven, er komplikationer i forbindelse med anlæggelsen af sonden.

****** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.


Bør ikke anvendes
 • ved meget dårligt fungerende hjerte.
 • ved visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.
 • hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere mod depression (isocarboxazid, linezolid).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen. Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet (T½) for alle tre stoffer er mellem 0,4-3 timer.


Lægemiddelformer

Enteralgel. 1 ml indeholder 20 mg levodopa, 5 mg carbidopa og 20 mg entacapon.Særlige advarsler
 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Lecigon®, da disse tilstande kan forværres.
 • Hvis man tidligere har oplevet at være konfus, haft en depression eller akutte psykoser, bør man selv eller ens nærmeste pårørende være særlige opmærksomme mht. udvikling af alvorlige mentale forandringer, depression eller selvmordstanker.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Der er risiko for malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, hvis Lecigon® -behandlingen pludselig afbrydes, især hvis du samtidig er i behandling med midler mod psykose. Nedtrapning skal ske gradvis.
 • Du skal jævnligt have taget blodprøver, for at lægen kan kontrollere din nyre- og leverfunktion og dine andre blodtal.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger, som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Der er ikke udført studier med dette præparat. Følgende medicinkombinationer er kendt fra andre lægemidler med levodopa:

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Lecigon® skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Lecigon®. Omvendt kan Lecigon® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Lecigon® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Lecigon® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Lecigon®, og derfor bør Lecigon® og jern indtages med mindst 4 timers mellemrum.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 7 x 47 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke enteralgel20+5+20 mg/ml
Pris i kr. 8.064,80Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI