Annonce

Ledaga

L01AA05

Ledaga er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ledaga anvendes til behandling af en bestemt type lymfeknudekræft (kutant T-celle-lymfom), som oftest er lokaliseret i huden.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som gel.

Voksne. Smøres på huden i et tyndt lag 1 gang i døgnet.

Bemærk:

  • Behandlingen afbrydes ved alvorlige hudreaktioner på det behandlede område. Efter bedring kan behandlingen genoptages med påsmøring hver 3. dag i 1 uge, hver 2. dag i en uge og herefter 1 gang i døgnet.
  • Påsmøres senest 30 minutter efter udtagning fra køleskab.
  • Anvendes på tør hud mindst 4 timer før eller 30 minutter efter badning.
  • Hudplejemidler kan anvendes på det behandlede område 2 timer før eller 2 timer efter påsmøring af Ledaga.
  • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i huden.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Sårdannelse, Øget farve i huden.

Behandling med chlormethin kan være forbundet med øget risiko for at udvikle kræft senere i livet. Patienten skal derfor jævnligt under og efter behandlingen gå til kontrol for nye tilfælde af hudkræft.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Undgå kontakt med øjne og slimhinder. Ved kontakt skal området skylles med vand i mindst 15 minutter og lægen skal kontaktes straks.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Bemærk: Ved håndtering af Ledaga skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Holdbarhed

  • Opbevares og transporteres nedfrosset ved -15 til -25°C eller nedkølet ved 2-8°C.
  • Efter optøning: Holdbar 60 dage i køleskab (2-8°C).

Lægemiddelformer

Gel. 1 gram indeholder 160 mikrogram chlormethin.

Hjælpestoffer

Andre:

Menthol : gel 160 mikrg/g
Diethylenglycolmonoethylether : gel 160 mikrg/g
Dinatriumedetat : gel 160 mikrg/g
Glycerol (E422) : gel 160 mikrg/g
Hydroxypropylcellulose : gel 160 mikrg/g
Isopropylalkohol : gel 160 mikrg/g
Mælkesyre : gel 160 mikrg/g
Natriumchlorid : gel 160 mikrg/g
Propylenglycol : gel 160 mikrg/g

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)gel 160 mikrg/g60 g23.868,85

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 11. mar. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI