Annonce

Ledaga


Producent: Recordati

Indeholder
Ledaga er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer
Chlormethin

Anvendelse

Ledaga anvendes til behandling af en bestemt type lymfeknudekræft (kutant T-celle-lymfom), som oftest er lokaliseret i huden.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som gel.

Voksne. Smøres på huden i et tyndt lag 1 gang i døgnet.

Bemærk:

  • Behandlingen afbrydes ved alvorlige hudreaktioner på det behandlede område. Efter bedring kan behandlingen genoptages med påsmøring hver 3. dag i 1 uge, hver 2. dag i en uge og herefter 1 gang i døgnet.
  • Påsmøres senest 30 minutter efter udtagning fra køleskab.
  • Anvendes på tør hud mindst 4 timer før eller 30 minutter efter badning.
  • Hudplejemidler kan anvendes på det behandlede område 2 timer før eller 2 timer efter påsmøring af Ledaga.
  • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Betændelse i huden, Hudkløe
Almindelige (1-10%)
Sårdannelse, Øget farve i huden
Overfølsomhed

Behandling med Ledaga kan være forbundet med øget risiko for at udvikle kræft senere i livet. Patienten skal derfor jævnligt under og efter behandlingen gå til kontrol for nye tilfælde af hudkræft.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning

Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.Lægemiddelformer

Gel. 1 gram indeholder 160 mikrogram chlormethin.Særlige advarsler

Undgå kontakt med øjne og slimhinder. Ved kontakt skal området skylles med vand i mindst 15 minutter og lægen skal kontaktes straks.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke gel160 mikrg/g
Pris i kr. 24.024,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI