Annonce

Levetiracetam "Stada"


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Levetiracetam "Stada" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Levetiracetam

Anvendelse

Levetiracetam "Stada" anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx absencer, evt. som supplement til igangværende forebyggende behandling.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og oral opløsning (væske til at drikke).

 • Voksne og unge over 16 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet i 2 uger. Daglig dosis kan evt. øges langsomt over uger til højst 1,5 g 2 gange i døgnet.Som supplement til anden epilepsibehandling

 • Voksne og unge over 50 kg. Begyndelsesdosis. 500 mg 2 gange i døgnet i 1 uge. Daglig dosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange i døgnet.
 • Børn fra 6 mdr. og unge under 50 kg. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Daglig dosis kan evt. øges med 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet hver 2. uge til 30 mg pr. kg legemsvægt.

Bemærk:

 • Delekærven for tabletterne 750 mg og 1.000 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Oral opløsning kan fortyndes i et glas vand eller i en sutteflaske.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Høfeber
Døsighed, Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Hoste
Aggressivitet, Balanceforstyrrelser, Depression, Irritabilitet, Kramper, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hukommelsesbesvær, Psykoser, Selvmordsadfærd
Dobbeltsyn, Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt natrium i blodet
Nedbrydning af muskelvæv
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Gangforstyrrelser, Påvirkning af hjernen, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Infektioner
Akut nyreskade


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Levetiracetam "Stada" oral opløsning) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på delvis ukendt måde.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time og dækker hele døgnet efter ca. 2 døgns behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-8 timer, hos ældre dog 10-11 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv), 500 mg (delekærv), 750 mg eller 1.000 mg levetiracetam.

Oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam.Særlige advarsler
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler som brivaracetam.

Indhold af benzylalkohol

 • Levetiracetam "Stada" oral opløsning indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan øge risikoen for depression.
 • Levetiracetam kan øge virkningen af methotrexat (middel mod gigt, psoriasis og visse kræftformer).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 134,15
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 165,20
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 476,75
Pakning 200 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 1.380,40
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter750 mg
Pris i kr. 610,30
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter1000 mg
Pris i kr. 368,85
Pakning 150 ml + 3 ml sprøjte
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning100 mg/ml
Pris i kr. 561,70
Pakning 150 ml + 1 ml sprøjte
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning100 mg/ml
Pris i kr. 287,90
Pakning 300 ml + 10 ml sprøjte
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning100 mg/ml
Pris i kr. 262,30

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 250 mg
filmovertrukne tabletter 500 mg
filmovertrukne tabletter 750 mg
filmovertrukne tabletter 1000 mg
oral opløsning 100 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI