Annonce

Levetiracetam "Hospira"


Producent: Pfizer

Indeholder
Levetiracetam "Hospira" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Levetiracetam

Anvendelse

Levetiracetam "Hospira" anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx absencer, evt. som supplement til igangværende forebyggende behandling.


Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.

 • Voksne og unge over 16 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet i 2 uger. Daglig dosis kan evt. øges langsomt over uger til højst 1,5 g 2 gange i døgnet.Som supplement til anden epilepsibehandling

 • Voksne og unge over 50 kg. Begyndelsesdosis. 500 mg 2 gange i døgnet i 1 uge. Daglig dosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange i døgnet.
 • Børn fra 4 år og unge under 50 kg. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Daglig dosis kan evt. øges med 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet hver 2. uge til 30 mg pr. kg legemsvægt.

Bemærk:

 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed
Hovedpine
Høfeber
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Aggressivitet, Depression, Irritabilitet, Nervøsitet, Søvnløshed
Balanceforstyrrelser, Kraftesløshed, Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Træthed
Kramper
Rysten
Hoste
Hududslæt
Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1%)
Dobbeltsyn, Sløret syn
Hukommelsesbesvær
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Leverpåvirkning
Psykoser, Selvmordsadfærd
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Akut nyreskade
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Gangforstyrrelser, Påvirkning af hjernen, Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Tankeforstyrrelser
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
For lidt natrium i blodet
Infektioner
Betændelse i bugspytkirtlen
Nedbrydning af muskelvæv
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Levetiracetam "Stada" oral opløsning) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på delvis ukendt måde.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time og dækker hele døgnet efter ca. 2 døgns behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-8 timer, hos ældre dog 10-11 timer.


Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam.Særlige advarsler
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler som brivaracetam.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan øge risikoen for depression.
 • Levetiracetam kan øge virkningen af methotrexat (middel mod gigt, psoriasis og visse kræftformer).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke konc. til infusionsvæske, opl.100 mg/ml
Pris i kr. 2.023,75

Substitution
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI