Annonce

Levodopa/Benserazid "Teva", komb.


Producent: TEVA

Indeholder
Levodopa-Benserazid "Teva" er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Benserazid
Levodopa

Anvendelse

Levodopa-Benserazid "Teva" anvendes ved Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.

Bemærk: 

 • Det anbefales, at Levodopa/Benserazid "Teva" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Levodopa/Benserazid "Teva" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber, Nedsat appetit
Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig**, Påvirkning af ekg
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed
Luftvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hjerterytmeforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Meget sjældne (under 0,01%)
Pludselig søvnanfald
Ikke kendt
Blødning i mave-tarmkanalen
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab***, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***
Hudkræft****, Modermærkekræft****, Rødme

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Levodopa-Benserazid "Teva" med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling.

***** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent. 


Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes hvis du har nedsat hjertefunktion, lider af svære hjertekramper, eller hvis du har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ligeledes bør midlet ikke anvendes, hvis du har forhøjet tryk i øjet.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke anvendes, hvis du lider af psykoser, alvorlig depression eller konfusion.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre-, lever- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Benserazid sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa, 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa eller 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa. Særlige advarsler
 • Hvis man tidligere har haft hjertesygdom (fx hjerterytmeforstyrrelse på grund af en blodprop i hjertet), alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Levodopa-Benserazid "Teva", da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Levodopa-Benserazid "Teva" skal muligvis nedsættes. 
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Levodopa-Benserazid "Teva". Omvendt kan Levodopa-Benserazid "Teva" også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Levodopa-Benserazid "Teva", og derfor bør Levodopa-Benserazid "Teva" og jern indtages med mindst 4 timers interval.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler50+12,5 mg
Pris i kr. 105,85
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler100+25 mg
Pris i kr. 155,00
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler200+50 mg
Pris i kr. 340,55

Farvestoffer
Erythrosin (E127)
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 100+25 mg
hårde kapsler 50+12,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI