Annonce

Levopidon

Udgået: 08-02-2021

N07BC05

Levopidon er et middel til afvænning ved afhængighed af morfin eller morfinlignende stoffer.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Levodipon anvendes til nedtrapning hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin).

Doseringsforslag

Dosis er individuel.

Bemærk:

 • Levomethadon virker ca. dobbelt så kraftigt som methadon og skal derfor dosis i halv styrke i forhold til methadon.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn, Små pupiller.
Forstoppelse.
Træthed.
Vægtøgning.
Sløvhed.
Hallucinationer, Opstemthed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kramper i galdevejene.
Forvirring, Humørsvingninger, Spisevægring, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning.
Impotens, Udebleven menstruation.
Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne.
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Påvirkning af ekg.
Ikke kendt.Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt kalium i blodet.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Er set i tilfælde med samtidig kronisk leverbetændelse.


Ofte aftager bivirkningerne under længerevarende behandling, men fx svedtendens, forstoppelse og nedsat sexlyst kan vedvare i længere tid.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Særlige advarsler

Skal anvendes med forsigtighed ved

 • Addisons sygdom
 • behandling af ældre
 • bevidsthedspåvirkning
 • forhøjet tryk i kraniet og kranieskader
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • dårligt fungerende hypofyse (kirtel ved hjernen)
 • åndedrætsbesvær
 • lavt stofskifte
 • forstørret prostata
 • hjerte-kar-sygdomme
 • sygdomme i leveren eller galdevejene
 • visse tarmsygdomme.

Risiko for ophobning

Der kan være risiko for at midlet ophobes i kroppen ved gentagen brug.

Brug af alkohol

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.

Forstyrrelser af hjerterytmen

Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Nedsat leverfunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse HIV-midler nedsætter virkningen af levomethadon.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler) og phenobarbital (epilepsimiddel) forstærker levomethadons hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Bl.a. visse svampemidler (fluconazol og voriconazol) kan øge virkningen af levomethadon, mens visse andre midler, bl.a. visse midler mod HIV (proteasehæmmere) samt naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af levomethadon.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Levomethadon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Ved afvænning af stofmisbrugere anvendes levomethadon til at mindske abstinenssymptomerne.
 • Halveringstiden i blodet () er 14-55 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Oral opløsning i enkeltdosisbeholder. 1 dosis indeholder 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg eller 75 mg levomethadonhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Konservering:

Methylparahydroxybenzoat (E218) : oral opl., endosisbeh. 35 mg, oral opl., endosisbeh. 40 mg, oral opl., endosisbeh. 45 mg, oral opl., endosisbeh. 50 mg, oral opl., endosisbeh. 55 mg, oral opl., endosisbeh. 60 mg, oral opl., endosisbeh. 65 mg, oral opl., endosisbeh. 70 mg, oral opl., endosisbeh. 75 mg

Firma

dne.

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)oral opl., endosisbeh. 35 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 40 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 45 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 50 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 55 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 60 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 65 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 70 mg7 stk.Udgået 08-02-2021
(Recept)oral opl., endosisbeh. 75 mg7 stk.Udgået 08-02-2021

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 14. jun. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 14. juni 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI