Annonce

Levopidon


Producent: dne

Indeholder
Levopidon er et middel til afvænning ved afhængighed af morfin eller morfinlignende stoffer.

Virksomme stoffer
Levomethadon

Anvendelse

Levodipon anvendes til nedtrapning hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin).


Doseringsforslag

Dosis er individuel.

Bemærk:

 • Levomethadon virker ca. dobbelt så kraftigt som methadon og skal derfor dosis i halv styrke i forhold til methadon.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægtøgning
Forstoppelse
Væskeophobning i kroppen
Hallucinationer, Opstemthed, Sløvhed
Hududslæt, Øget svedtendens
Sløret syn, Små pupiller
Ikke almindelige (0,1-1%)
Spisevægring
Kramper i galdevejene
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne
Besvimelsesanfald, Forvirring, Humørsvingninger, Uro og rastløshed
Impotens, Manglende vandladning, Udebleven menstruation
Sjældne (0,01-0,1%)
Langsom puls, Påvirkning af ekg
Ikke kendt
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt kalium i blodet

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Er set i tilfælde med samtidig kronisk leverbetændelse.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Levomethadon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Ved afvænning af stofmisbrugere anvendes levomethadon til at mindske abstinenssymptomerne.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 14-55 timer.


Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2,5 mg levomethadonhydrochlorid.Særlige advarsler

Skal anvendes med forsigtighed ved

 • Addisons sygdom
 • behandling af ældre
 • bevidsthedspåvirkning
 • forhøjet tryk i kraniet og kranieskader
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • dårligt fungerende hypofyse (kirtel ved hjernen)
 • åndedrætsbesvær
 • lavt stofskifte
 • forstørret prostata
 • hjertekarsygdomme
 • sygdomme i leveren eller galdevejene
 • visse tarmsygdomme.

Risiko for ophobning

Der kan være risiko for at midlet ophobes i kroppen ved gentagen brug.

Brug af alkohol

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.

Forstyrrelser af hjerterytmen

Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 50-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse HIV-midler nedsætter virkningen af levomethadon.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler) og phenobarbital (epilepsimiddel) forstærker levomethadons hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Bl.a. visse svampemidler (fluconazol og voriconazol) kan øge virkningen af levomethadon, mens visse andre midler, bl.a. visse midler mod HIV (proteasehæmmere) samt naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af levomethadon.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning5 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning10 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning15 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning20 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning25 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning30 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning35 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning40 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning45 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning50 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning55 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning60 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning65 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning70 mg
Pris i kr. 461,90
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning75 mg
Pris i kr. 461,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI