Annonce

Lionova


Producent: Alternova

Indeholder
Lionova er et muskelafslappende middel.

Virksomme stoffer
Baclofen

Anvendelse

Lionova anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet.

Må kun gives til børn og unge (4-18 år) med alvorlig kronisk spasticitet forbundet med skade, multipel sklerose eller andre rygmarvssygdomme, og hvor oral behandling enten ikke har virket eller hvor patienten oplever uacceptable bivirkninger ved effektive orale doser.


Doseringsforslag

Findes som injektions-/infusionsvæske, der indsprøjtes i rygmarvsvæsken.

Dosering er individuel.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat muskelspænding, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag under infusionen
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytdannelse
Lavt blodtryk, Lungebetændelse, Nedsat vejrtrækning, Væskeophobning i fx arme og ben
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Hovedpine, Kramper, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand, Talebesvær, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Hudkløe, Nældefeber
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Lav legemstemperatur
Tarmslyng
Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Langsom puls
Væskemangel
Hallucinationer, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd
Hårtab
Impotens
Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke kendt
Abstinenser
Forværret skævhed i ryggen
Forværret parkinsonisme
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-4 timer.


Lægemiddelformer

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg eller 2 mg baclofen.Særlige advarsler
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved
  • konfusion
  • mavesår
  • epilepsi
  • Parkinsons sygdom
  • psykiske sygdomme
  • dårligt fungerende lunger.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Lionova.
 • Lionova kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig brug af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) øges bivirkningerne (bl.a. konfusion, hallucinationer, hovedpine, kvalme og uro).
 • Ved samtidig behandling med Lionova og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Samtidig brug af Lionova og anæstesimidler kan medføre risiko for hjerteforstyrrelser og kramper. Fald i blodtryk er observeret ved kombination af Lionova og morfin.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Lionova sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A injektions- og infusionsvæske, opl.0,5 mg/ml 20 ml 666,05
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A injektions- og infusionsvæske, opl.2 mg/ml 5 ml 666,05Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI