Annonce

Lioresal®

M03BX01

Lioresal® er et muskelafslappende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lioresal® anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet.

Injektions- og infusionsvæske må kun gives til børn og unge (4-18 år) med alvorlig kronisk spasticitet forbundet med skade, multipel sklerose eller andre rygmarvssygdomme, og hvor oral behandling enten ikke har virket eller hvor patienten oplever uacceptable bivirkninger ved effektive orale doser.

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke) og injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i rygmarvsvæsken.

Dosering er individuel.

Oral opløsning

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år


Injektions- og infusionsvæske

 • Dosis er individuel.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Oral opløsning bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Nedsat muskelspænding.
Sløvhed.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øget spytdannelse.
Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion.
Muskelsvaghed, Øget muskelspænding, Muskelsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Svimmelhed, Hovedpine.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Ufrivillig vandladning, Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning.
Lungebetændelse, Nedsat vejrtrækning.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tarmslyng.
Væskemangel.
Selvmordstanker eller -adfærd.
Impotens.
Hårtab.
Blodprop i de dybe vener, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Mavesmerter.
Leverpåvirkning.
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Talebesvær.
Manglende vandladning.
Besvimelsesanfald.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt.Langsom puls.
Abstinenser.
Forhøjet blodsukker.
Forværret parkinsonisme.
Rejsningsproblemer.
Forværret skævhed i ryggen.

* Bivirkninger set ved indsprøjtning i rygmarvsvæsken.

 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Indhold af natrium

Oral opløsning 1 mg/ml indeholder 1,6 mg natrium pr. ml. Dette skal man være opmærksom på, hvis man er på saltfattig diæt.

Indhold af benzylalkohol

Oral opløsning 1 mg/ml indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.

Nedsat leverfunktion

Oral opløsning 1 mg/ml. Forsigtighed ved dårligt fungerende lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Lioresal®.
 • Lioresal® kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig behandling med Lioresal® og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Lioresal® sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Graviditet

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg baclofen.

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram, 0,5 mg eller 2 mg baclofen.

Hjælpestoffer

Konservering:

Benzylalkohol : oral opløsning 1 mg/ml
Methylparahydroxybenzoat (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat (E216) : oral opløsning 1 mg/ml

Smag:

Hindbær : oral opløsning 1 mg/ml

Andre:

Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Sorbitol (E420) : oral opløsning 1 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml300 ml.130,65
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml1 amp. a 20 ml1.023,45
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml1 amp. a 5 ml1.023,45
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml5 amp. a 1 ml101,80

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 13. sep. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI