Annonce

Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis", komb.


Producent: TEVA

Indeholder
Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis" er et middel mod forhøjet blodtryk. ACE-hæmmer og vanddrivende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Hydrochlorthiazid
Lisinopril

Anvendelse

Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis" anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1-2 tabletter 1 gang i døgnet.

Bemærk: Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 17 år.Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Træthed
Blodtryksfald når man rejser sig, Hoste, Lavt blodtryk
Hovedpine, Svimmelhed
Påvirkning af nyrerne
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Mavesmerter
Anfald af urinsyregigt
Muskelsvaghed
Ændring i hudens følesans
Overfølsomhed over for sollys
Impotens
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Meget sjældne (under 0,01%)
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ikke kendt
Depression
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hudkræft, Karbetændelse i huden
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Synsforstyrrelser

Bør ikke anvendes

Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis" bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for ACE-hæmmere eller vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Lisinopril hæmmer det enzym, der omdanner angiotensin I til det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Et fald i mængden af dette hormon fører til, at blodkarrene udvides, så blodtrykket falder. Midlet påvirker desuden salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne, så hjertet belastes mindre.
 • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer, er maksimal efter 4-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder:

 • 12,5 mg hydrochlorthiazid og 10 mg lisinopril
 • 12,5 mg hydrochlorthiazid og 20 mg lisinopril (delekærv).


Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Forsnævring i legemspulsåren eller i pulsårerne til nyrerne
  • Sygdom i hjerteklapperne
  • Forstørret hjertemuskel
  • Bindevævssygdomme
  • Urinsyregigt
  • Diabetes
  • Øget tendens til blødninger pga. fald i antallet af blodplader.
  • Tendens til allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet (angioødem).
  • Hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Indholdet af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-80 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Kombinationspræparatet sacubitril/valsartan må ikke anvendes sammen med Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis", og der skal være mindst 36 timer mellem behandling med de to præparater.
 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis".
 • NSAID og acetylsalicylsyre i smertestillende doser (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis" og samtidig øge risikoen for nyreskade, især hos ældre.
 • Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis" kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe og muskelafslappende midler, og det øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Samtidig behandling med kalium, kaliumbesparende diuretika (vanddrivende), trimethoprim/sulfamethoxazol (antibiotika) eller ciclosporin (middel mod afstødning af organer ved transplantation) kan øge mængden af kalium i blodet.
 • Ved samtidig behandling med Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis" og binyrebarkhormoner, beta2-stimulerende midler (midler mod astma og KOL) og amphotericin B (svampemiddel) kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Ved samtidig brug af midler mod diabetes (sukkersyge) skal du jævnligt kontrollere dit blodsukker.
 • Hvis du har diabetes eller nedsat nyrefunktion, må du ikke behandles med aliskiren (en andet middel mod forhøjet blodtryk).
 • Samtidig behandling med angiotensin II-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.
 • Ved samtidig behandling med everolimus (celledræbende middel) eller sirolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantation) er der øget risiko for allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet (angioødem).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter10+12,5 mg 100 stk. 79,05
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter20+12,5 mg 100 stk. 57,40

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
tabletter 20+12,5 mg
tabletter 10+12,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI