Annonce

Litarex®


Producent: TEVA

Indeholder
Litarex® er et middel mod manier.

Virksomme stoffer
Lithiumcitrat

Anvendelse

Litarex® anvendes til forebyggelse og behandling af mani og depression ved manio-depressiv sygdom.


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Dosis er individuel og justeres løbende ud fra den opnåede virkning og lithium-niveauet i blodet.

Bemærk:

 • Depottabletterne kan deles. De må ikke tygges eller knuses. De bør tages sammen med et måltid.
 • Depottabletternes hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag
Vægtøgning
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Mavesmerter
Bevidsthedspåvirkning, Rysten på hænderne
Forandringer i hjernens elektriske aktivitet, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)
Forhøjet stofskifte, Nedsat stofstifte, Struma
Døsighed, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nedsat reaktionsevne
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Acne
Øget urinmængde
Tørst
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hårtab
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Muskelsvaghed
Parkinsonisme
Psoriasis
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Ikke kendt
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Kramper, Ledsmerter
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedstab, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hukommelsesbesvær, Koma, Nervebetændelse fx på arme og ben, Øget tryk i hjernen
Hallucinationer, Søvnighed, Talebesvær
Forhøjet blodsukker, Forhøjet calcium i blodet
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Kredsløbschok, Lavt blodtryk
Påvirkning af nyrerne
Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Seksuelle forstyrrelser

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.


Bør ikke anvendes

Ved dårligt fungerende hjerte bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der kan være en øget risiko for misdannelser, men behandling kan være nødvendig trods risikoen. Midlet bør undgås i de første tre måneder af graviditeten - anvendes det alligevel, skal man skannes for at kontrollere for misdannelser.

Det kan være nødvendigt at justere dosis gennem graviditeten og efter fødslen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Bivirkninger kan forekomme hos barnet, men alvorlige bivirkninger er sjældne. Du kan forsætte med at amme efter aftale med lægen.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker på endnu uafklaret måde.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 20-30 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 6 mmol (42 mg) (delekærv) lithiumcitrat.Særlige advarsler
 • Forværring af visse hudsygdomme, især psoriasis og akne, kan ses ved langvarig behandling med lithium.
 • Skal bruges med forsigtighed ved sygdom med feber, ved kraftige slankekure eller ved risiko for dehydrering.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse vanddrivende midler (thiazider), ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk), NSAID (midler mod gigt og smerter) samt metronidazol (antibiotikum) kan øge virkningen af Litarex®.
 • Behandling med visse typer af antipsykotika og visse midler mod depression (SSRI) kan medføre bivirkninger.
 • Ved behandling med vanddrivende midler skal lithiumdosis ofte justeres.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter6 mmol Li+
Pris i kr. 256,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI