Annonce

Lomustine "Medac"


Producent: Medac

Indeholder
Lomustine "Medac" er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer
Lomustin

Anvendelse

Lomustine "Medac" anvendes til behandling af visse former for kræft, især kræft i hjernen, lymfeknudekræft (Hodgkins sygdom) og modermærkekræft.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bemærk:

  • Kapslerne skal synkes hele.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Mundbetændelse, Opkastning
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Almindelige (1-10%)
Leverpåvirkning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forvirring, Talebesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Arvæv i lungerne, Lungebetændelse
Hårtab
Meget sjældne (under 0,01%)
Senere tilfælde af kræft
Påvirkning af nyrerne
Permanent synstab
Ikke kendt
Pletter på røntgenbillede af lungerne
Akut leukæmi
Koordinationsbesvær, Sløvhed
Nyresvigt, Permanent nedsat evne til at få børn(mænd)

Bør ikke anvendes

Må ikke anvendes, hvis du for nyligt er blevet vaccineret med levende vacciner, fx mod gul feber.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling.

Fertilitet hos mænd

Mænd bør overveje at få opbevaret sæd i en sædbank før behandlingsstart.Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
  • Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-48 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler. 1 kapsel indeholder 40 mg lomustin.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende knoglemarv.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke kapsler40 mg
Pris i kr. 5.142,10

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI