Annonce

Lorazepam "Macure"


Producent: Macure Pharma

Indeholder
Lorazepam "Macure" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Lorazepam

Anvendelse

Lorazepam "Macure" anvendes som beroligende middel ved angst og uro, herunder også før fx en operation eller en undersøgelse.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller en muskel.

Injektionsvæske

Voksne og børn over 12 år. Individuel dosis afhængig af legemsvægt. Sædvanligvis højst 2-4 mg pr. dosis.

Ældre og svækkede. Som begyndelsesdosis gives sædvanligvis halv dosis.

Bemærk:

 • Der anbefales normalt en lavere dosis, hvis man lider af alvorlig lungesygdom eller hjerte-karsygdom.
 • Må ikke bruges til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Sløvhed
Døsighed
Træthed
Almindelige (1-10%)
Besvær med at styre arme og ben
Depression, Forvirring
Muskelsvaghed
Kraftesløshed, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hukommelsesbesvær
Impotens
Sjældne (0,01-0,1%)
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Nedsat vejrtrækning
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Hårtab
Pauser i vejrtrækningen
Manglende adfærdsmæssig hæmning, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Rysten
For lidt natrium i blodet
Lavt blodtryk
Lav legemstemperatur
Kramper
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Balanceforstyrrelser
Koma
Koncentrationsbesvær
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær samt ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer med lorazepam (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1½ time ved oral indtagelse.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 4 mg lorazepam.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af en længerevarende behandling skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlets virkning forstærkes af alkohol.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.

Indhold af benzylalkohol

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed og nedsat dosis ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Lorazepam "Macure".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.4 mg/ml
Pris i kr. 1.696,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI