Annonce

Lorazepam "Macure"

N05BA06

Lorazepam "Macure" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lorazepam "Macure" anvendes som beroligende middel ved angst og uro, herunder også før fx en operation eller en undersøgelse.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller en muskel.

Injektionsvæske

Voksne og børn over 12 år. Individuel dosis afhængig af legemsvægt. Sædvanligvis højst 2-4 mg pr. dosis.

Ældre og svækkede. Som begyndelsesdosis gives sædvanligvis halv dosis.

Bemærk:

 • Der anbefales normalt en lavere dosis, hvis man lider af alvorlig lungesygdom eller hjerte-kar-sygdom.
 • Må ikke bruges til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Sløvhed.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed.
Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Svimmelhed.
Depression, Forvirring.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Nedsat vejrtrækning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Synsforstyrrelser.
Lav legemstemperatur.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
For lidt natrium i blodet.
Kramper.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Rysten.
Manglende adfærdsmæssig hæmning, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær.
Pauser i vejrtrækningen.
Hårtab.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt.Balanceforstyrrelser.
Koma.
Koncentrationsbesvær.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Uventede pskykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Indhold af benzylalkohol

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed og nedsat dosis ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Lorazepam "Macure".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer med lorazepam (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1½ time ved oral indtagelse.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 4 mg lorazepam.

Hjælpestoffer

Konservering:

Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 4 mg/ml

Andre:

Macrogoler : injektionsvæske, opl. 4 mg/ml
Propylenglycol : injektionsvæske, opl. 4 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 4 mg/ml10 x 1 ml1.685,15

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 30. jun. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI