Annonce

Lucentis®


Producent: Novartis

Indeholder
Lucentis® er et middel mod flere forskellige øjensygdomme, der giver synsnedsættelse bl.a. forkalkning (AMD) i øjet på grund af alder eller i forbindelse med diabetes eller blodprop i nethinden. Kan desuden anvendes ved alvorlig øjensygdom hos for tidligt fødte børn.

Virksomme stoffer
Ranibizumab

Anvendelse

Lucentis® anvendes ved synssvækkelse som følge af skader på nethinden (det lysfølsomme lag bagest i øjet).

Skaderne kan fx skyldes:

 • aldersbetinget nedbrydning af nethinden (AMD)
 • blodprop i nethinden
 • fremskreden diabetes
 • unormal vækst af lækkende blodårer i øjet.
 • nethindeforandringer hos for tidligt fødte børn.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i øjet.

Voksne

 • 0,5 mg indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden i 3 måneder.
 • Din læge vil eventuelt lokalbedøve dig for at mindske eller forhindre smerte i forbindelse med injektionen.

Hos diabetikere og ved blodprop i nethinden

 • 0,5 mg indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden.
 • Behandlingen fortsættes, indtil synet er forbedret mest muligt, dvs. når synsstyrken ikke bliver bedre ved 3 på hinanden følgende månedlige undersøgelser.

Ved unormal vækst af lækkende blodårer

 • Behandlingen indledes med én injektion og afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen, vil lægen beslutte, om og hvornår du skal have efterfølgende behandling.

Hos for tidligt fødte børn

 • 0,2 mg indsprøjtes med en enkelt injektion pr. øje.
 • Inden for 6 måneder fra opstart af behandling må der i alt gives maksimalt tre injektioner pr. øje. Behandling med mere end tre injektioner pr. øje er ikke blevet undersøgt.
 • Der skal gå mindst 4 uger mellem to doser indsprøjtet i samme øje.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Der gives antibiotita lokalt i øjet i 3 dage før og efter hver injektion.
 • Før injektion dryppes øjet med povidone iodine.
 • Hos for tidligt fødte børn: Advarsler og forsigtighedsregler for voksne er også gældende for de for tidligt fødte spædbørn med øjensygdom. Sikkerheden ved behandling på længere sigt er ikke klarlagt.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forkølelsessymptomer
Ledsmerter
Hovedpine
Betændelse i øjenlågsrandene, Betændelse i øjets glaslegeme, Blødning fra øjets slimhinder, Blødning i nethinden, Forhøjet tryk i øjet, Glaslegemeløsning, Lysfænomener, Røde øjne, Synsforstyrrelser, Tørre øjne, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter
Almindelige (1-10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Kvalme
Hoste
Blodmangel
Angst
Eksem, Hududslæt, Nældefeber
Allergiske reaktioner, Luftvejsinfektion, Overfølsomhed
Urinvejsinfektion*
Blødning i glaslegeme, Gener i øjets slimhinder og på øjenlåget, Grå stær, Hornhindebetændelse, Hævede øjenlåg, Lysfølsomhed i øjet, Nethindeforandringer, Nethindeløsning, Regnbuehindebetændelse, Sløret syn, Synspåvirkning, Synstab, Uklart syn, Væskeudtræden på nethinden, Øjenbetændelse, Øjenlågsirritation, Årehindebetændelse i øjet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse inde i øjet, Blindhed, Hævelse af hornhinden
 • Bivirkninger, der ikke rammer øjnene (fx blødninger eller blodpropper), er set hos patienter efter injektion med VEGF-hæmmere. Der er derfor en mulig risiko for, at disse hændelser kan være forbundet med VEGF-behandlingen.
 • Bivirkninger, der rammer øjnene, skyldes i de fleste tilfælde injektionsproceduren. Den hyppigste alvorlige øjen-bivirkning er betændelse inde i øjet, der ses hos ca. 1% af patienterne pr. behandlingsår. En væsentlig lavere rate er dog rapporteret efter at drypning med povidonjodid er blevet rutine.
 • Begrænsede data om samtidig behandling af begge øjne (inkl. indsprøjtning samme dag) tyder ikke på en øget risiko for bivirkninger generelt sammenlignet med behandling af ét øje.

*Er kun set hos patienter med diabetes.


Bør ikke anvendes

Lucentis® bør ikke anvendes ved:

 • infektion i eller omkring øjet
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du vente i mindst 3 måneder, efter behandling er afsluttet.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker ved at hæmme nydannelsen af små blodkar, som fremkaldes ved aldersbetinget nedbrydning af nethinden eller ved fremskreden diabetes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 ml indeholder 10 mg ranibizumab.Særlige advarsler
 • Trykket i øjet kan øges lige efter indsprøjtningen og skal derfor kontrolleres 60 minutter efter indsprøjtningen.
 • Opstår der enten akut nedsat syn, rødt smertende øje eller tåreflåd efter indsprøjtningen, skal man henvende sig akut til en øjenlæge.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk. (0,165 ml)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte10 mg/ml
Pris i kr. 6.859,05Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI