Annonce

Lucentis®

S01LA04

Lucentis® er et middel mod flere forskellige øjensygdomme, der giver synsnedsættelse bl.a. forkalkning (AMD) i øjet på grund af alder eller i forbindelse med diabetes eller blodprop i nethinden. Kan desuden anvendes ved alvorlig øjensygdom hos for tidligt fødte børn.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lucentis® anvendes ved synssvækkelse som følge af skader på nethinden (det lysfølsomme lag bagest i øjet).

Skaderne kan fx skyldes:

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i øjet.

Voksne

 • 0,5 mg indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden i 3 måneder.
 • Din læge vil eventuelt lokalbedøve dig for at mindske eller forhindre smerte i forbindelse med injektionen.

Hos diabetikere og ved blodprop i nethinden

 • 0,5 mg indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden.
 • Behandlingen fortsættes, indtil synet er forbedret mest muligt, dvs. når synsstyrken ikke bliver bedre ved 3 på hinanden følgende månedlige undersøgelser.

Ved unormal vækst af lækkende blodårer

 • Behandlingen indledes med én injektion og afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen, vil lægen beslutte, om og hvornår du skal have efterfølgende behandling.

Hos for tidligt fødte børn

 • 0,2 mg indsprøjtes med en enkelt injektion pr. øje.
 • Inden for 6 måneder fra opstart af behandling må der i alt gives maksimalt tre injektioner pr. øje. Behandling med mere end tre injektioner pr. øje er ikke blevet undersøgt.
 • Der skal gå mindst 4 uger mellem to doser indsprøjtet i samme øje.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Der gives antibiotita lokalt i øjet i 3 dage før og efter hver injektion.
 • Før injektion dryppes øjet med povidone iodine.
 • Hos for tidligt fødte børn: Advarsler og forsigtighedsregler for voksne er også gældende for de for tidligt fødte spædbørn med øjensygdom. Sikkerheden ved behandling på længere sigt er ikke klarlagt.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i øjets glaslegeme, Blødning fra øjets slimhinder, Blødning i nethinden, Forhøjet tryk i øjet, Glaslegemeløsning, Lysfænomener, Røde øjne, Synsforstyrrelser, Øjensmerter, Betændelse i øjenlågsrandene, Tørre øjne, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe.
Ledsmerter.
Hovedpine.
Forkølelsessymptomer.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Blødning i glaslegeme, Grå stær, Hornhindebetændelse, Nethindeforandringer, Nethindeløsning, Regnbuehindebetændelse, Sløret syn, Synspåvirkning, Synstab, Uklart syn, Væskeudtræden på nethinden, Øjenbetændelse, Årehindebetændelse i øjet, Gener i øjets slimhinder og på øjenlåget, Hævede øjenlåg, Lysfølsomhed i øjet, Øjenlågsirritation.
Kvalme.
Allergiske reaktioner, Overfølsomhed, Nældefeber.
Luftvejsinfektion.
Reaktioner på indstiksstedet.
Angst.
Urinvejsinfektion.
Hoste.
Eksem, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse inde i øjet, Blindhed, Hævelse af hornhinden.
 • Bivirkninger, der ikke rammer øjnene (fx blødninger eller blodpropper), er set hos patienter efter injektion med VEGF-hæmmere. Der er derfor en mulig risiko for, at disse hændelser kan være forbundet med VEGF-behandlingen.
 • Bivirkninger, der rammer øjnene, skyldes i de fleste tilfælde injektionsproceduren. Den hyppigste alvorlige øjen-bivirkning er betændelse inde i øjet, der ses hos ca. 1 % af patienterne pr. behandlingsår. En væsentlig lavere rate er dog rapporteret efter at drypning med povidonjodid er blevet rutine.
 • Begrænsede data om samtidig behandling af begge øjne (inkl. indsprøjtning samme dag) tyder ikke på en øget risiko for bivirkninger generelt sammenlignet med behandling af ét øje.

*Er kun set hos patienter med diabetes.

Bør ikke anvendes

Lucentis® bør ikke anvendes ved:

 • infektion i eller omkring øjet
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Særlige advarsler

 • Trykket i øjet kan øges lige efter indsprøjtningen og skal derfor kontrolleres 60 minutter efter indsprøjtningen.
 • Opstår der enten akut nedsat syn, rødt smertende øje eller tåreflåd efter indsprøjtningen, skal man henvende sig akut til en øjenlæge.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du vente i mindst 3 måneder, efter behandling er afsluttet.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme nydannelsen af små blodkar, som fremkaldes ved aldersbetinget nedbrydning af nethinden eller ved fremskreden diabetes.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Før brug: Kan opbevares i højst 24 timer ved stuetemperatur (25 ºC) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg ranibizumab.

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 ml indeholder 10 mg ranibizumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Histidin : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml
Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml
Trehalose : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 10 mg/ml0,23 ml6.814,65
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml1 stk. (0,165 ml)6.814,65

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 9. nov. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI