Annonce

Ludiomil®

Udgået: 30-11-2020

N06AA21

Ludiomil® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ludiomil® anvendes til behandling af depression.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 75-150 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser. Ældre. Sædvanligvis 25-75 mg i døgnet.
 • Bemærk: Den anbefalede startdosis til ældre (25 mg) kan ikke lade sig gøre med den styrke, der er på markedet.
 • Døgndosis må højst være 150 mg.

Bemærk:

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mundtørhed.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine, Muskelkramper, Rysten.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Sløret syn, Uskarpt syn.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Nældefeber.
Påvirkning af ekg, Vægtøgning.
Øget appetit.
Muskelsvaghed.
Hukommelsesbesvær, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Aggressivitet, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær.
Hududslæt, Overfølsomhed over for sollys, Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hedeture.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Alvorlig hudreaktion.
Kramper.
Besvær med at styre arme og ben, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Motorisk uro.
Allergisk lungebetændelse, Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Forhøjet blodtryk, Karbetændelse.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem.
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom.
Leverbetændelse.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Personlighedsforstyrrelser.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes ved:

 • Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.
 • Epilepsi eller nedsat krampetærskel, da det kan fremkalde krampeanfald.
 • Grøn stær eller manglende vandladning, da disse tilstande kan forværres.
 • Akut forgiftning med fx alkohol, beroligende midler eller sovemedicin.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres. Endvidere forsigtighed hvis man har vandladningsbesvær, sygdomme i skjoldbruskkirtlen, tumorer i binyrerne samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Normalt anbefales kontrol med blodprøver og evt. ekg. hos lægen under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Ludiomil®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Ludiomil®.
 • Ludiomil® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Ludiomil® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 43-45 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg maprotilinhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 75 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 75 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 75 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 75 mg100 stk.Udgået 30-11-2020

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 75 mg
PrægS, F
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farverødbrun
Mål i mm.8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 75 mg

Revisionsdato

on. 20. jan. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 3. maj 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI