Annonce

Ludiomil®


Producent: Amdipharm

Indeholder
Ludiomil® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer
Maprotilin

Anvendelse

Ludiomil® anvendes til behandling af depression.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

Sædvanligvis 75-150 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser. Ældre. Sædvanligvis 25-75 mg i døgnet.

Døgndosis må højst være 150 mg.

Bemærk:

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Mundtørhed
Hovedpine, Muskelkramper, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Feber, Vægtøgning, Øget appetit
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Påvirkning af ekg
Hedeture
Muskelsvaghed
Aggressivitet, Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Rastløshed, Sløvhed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Hududslæt, Nældefeber, Overfølsomhed over for sollys, Øget svedtendens
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær
Sløret syn, Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hjerterytmeforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet blodtryk, Karbetændelse, Muskelsammentrækninger i luftrørene
Besvær med at styre arme og ben, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Motorisk uro, Ufrivillige rykkende bevægelser
Alvorlig hudreaktion, Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder
Allergisk lungebetændelse
Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem(herunder forlænget QT-interval*)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom
Personlighedsforstyrrelser
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes ved:

 • Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.
 • Epilepsi eller nedsat krampetærskel, da det kan fremkalde krampeanfald.
 • Grøn stær eller manglende vandladning, da disse tilstande kan forværres.
 • Akut forgiftning med fx alkohol, beroligende midler eller sovemedicin.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 43-45 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 75 mg maprotilinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres. Endvidere forsigtighed hvis man har vandladningsbesvær, sygdomme i skjoldbruskkirtlen, tumorer i binyrerne samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Normalt anbefales kontrol med blodprøver og evt. ekg. hos lægen under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Ludiomil®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Ludiomil®.
 • Ludiomil® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Ludiomil® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Ludiomil® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 137,30
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter75 mg
Pris i kr. 341,10

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI