Annonce

Lunsumio

L01F, L01XC

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lunsumio bruges til behandling af voksne med den type blodkræft, der kaldes for follikulært lymfom (FL).

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, som efter opløsning indsprøjtes i en åre.

Voksne

Behandlingen består af op til 9 serier, som hver varer 21 dage. Dosis gives som infusion over 2-4 timer.

Bemærk

Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Diarré.
Feber, Kulderystelser.
Leverpåvirkning.
For lidt kalium i blodet.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Luftvejsinfektion.
Urinvejsinfektion.
Lungebetændelse.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Før hver dosis vil du få binyrebarkhormon, et antihistamin og medicin som nedsætter feber for at undgå bivirkninger.
 • På grund af risiko for infektioner, skal du jævnligt have taget blodprøver, og du vil blive observeret for tegn på infektioner.
 • Under behandlingen bør du undgå at blive vaccineret.
 • Der er risiko for ”tumorlysesyndrom”, som er usædvanlige niveauer af nogle salte i blodet på grund af den hurtige nedbrydning af kræftceller under behandlingen. Før hver infusion får du evt. medicin, som hjælper med at sænke niveauet af urinsyre. Det kan mindske bivirkninger af tumorlysesyndrom.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Forsigtighed ved samtidig behandling med warfarin (blodfortyndende middel) og ciclosporin (immundæmpende middel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter behandlingens ophør.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at binde sig på både T-celler og kræftceller og derved aktivere de ”gode” T-celler i dit immunforsvar, som får kræftcellerne til at gå til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 16 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke rystes.
 • Injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved 2-8 °C eller ved 9-30 °C, men bør anvendes umiddelbart.

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder

 • 1 mg mosunetuzumab i 1 ml svarende til en koncentration på 1 mg/ml
 • 30 mg mosunetuzumab i 30 ml svarende til en koncentration på 1 mg/ml.

Hjælpestoffer

Andre:

L-Histidin : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/1 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg/30 ml
L-Methionin : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/1 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg/30 ml
Polysorbat 20 : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/1 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg/30 ml
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/1 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg/30 ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/1 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg/30 ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/1 ml1 stk.2.495,55
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg/30 ml1 stk.73.793,90

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 4. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI