Annonce

Marcoumar®

B01AA04

Marcoumar® er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Marcoumar® anvendes til behandling af blodpropper. Midlet anvendes desuden for at forebygge blodpropper hos særligt udsatte: fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne, sædvanligvis ½-1½ tablet (1,5-4,5 mg) i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

Glemt dosis

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du straks tage dosis den samme dag, som det var skemalagt.
 • Du må ikke tage 2 doser næste dag.

Bemærk:

 • Hele, delte eller kvarte tabletter skal synkes med vand.
 • Tabletterne må ikke knuses eller opløses før indtagelse.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Der er begrænset erfaring med børn under 14 år.

Bivirkninger

Hvis der optræder sår og blødninger i huden i begyndelsen af behandlingen, skal behandlingen stoppes, og en anden behandling skal igangsættes.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning.
Blødning i tandkød.
Blod i urinen.
Næseblod.
Blodansamling.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hårtab.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion.
Knogleskørhed.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.
Blodprop.
Ikke kendt.Udfældning af kalk i vævene.
Småblødninger i hud og slimhinder.

Der er rapporteret tilfælde af smertefuld blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrome).

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved:

 • Abnorm blødningstendens
 • Stærkt forhøjet blodtryk
 • Svulster og sår i maven, tarmene eller urinvejene
 • Udposning på hovedpulsårerne
 • Betændelse i hjertesækken eller på hjerteklapperne
 • Udposning i hjernes blodkar (aneurisme)
 • Operationer og indgreb i hjernen eller rygmarven eller andre steder, som kan give alvorlige blødninger.

Særlige advarsler

 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper.
 • Blodets fortyndingsgrad kontrolleres regelmæssigt under behandlingen.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel. Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved blødersygdomme.
 • Indtagelse af alkohol (mere end 3 genstande dagligt) eller grapefrugtjuice kan øge virkningen af Marcoumar®.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Marcoumar® og skal undgås.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Typiske fejl:

 • Forveksling af antal mg med antal tabletter. Medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.
 • Patienten er ikke orienteret om, at blodets størkningsgrad (INR) skal overvåges løbende. Manglende overvågning - og justering af medicin derefter - medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.

Nedsat leverfunktion

 • Midlet bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 • Forsigtighed ved leversygdomme.
 • Du skal jævnligt have kontrolleret din leverfunktion ved langvarig behandling.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Marcoumar®, så INR stiger:
Acetylsalicylsyre (højdosis), allopurinol (mod urinsyregigt), amiodaron (hjertemiddel), amoxicillin (antibiotika), argatroban (middel mod blodpropper), atovaquon (malariamiddel), azithromycin (antibiotika), capecitabin (kræftmiddel), ceftriazon og ciprofloxacin (antibiotika), citalopram (antidepressiva), clarithromycin og clavulansyre (antibiotika), disulfiram (antabus), duloxetin (antidepressiva), dronedaron (hjertemiddel), entacapon (mod parkinson), erlotinib (kræftmiddel), erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fibrater (kolesterolsænkende), fluconazol (svampemiddel), fluoruracil (kræftmiddel), fluoxetin (antidepressiva), fluvoxamin (antidepressiva), gemcitabin (kræftmiddel), gestagen (højdosis) (kønshormon), glucosamin (mod slidgigt), glukokortikoider (højdosis) (binyrebarkhormon), grapefrugt, ifosfamid (kræftmiddel), itraconazol og ketoconazol (svampemiddel), leflunomid (mod leddegigt), levofloxacin (antibiotika), levothyroxin (stofskiftehormon), metronidazol og miconazol (svampemidler), moxifloxacin (antibiotika), NSAID (mod gigt og smerter), orlistat (slankemiddel), paroxetin (beroligende), phenytoin (epilepsimiddel), proguanil (malariamiddel), propafenon (hjertemiddel), propranolol (beta-blokker), raloxifen (mod knogleskørhed), sertralin (beroligende), statiner ved langvarig behl. (kolesterolsænkende), sulfamethizol og sulfamethoxazol/trimethoprim (antibiotika), tamoxifen (kræftmiddel), tegafur (kræftmiddel), tibolol (kønshormon), tramadol (smertestillende), trastuzumab (kræftmiddel), valproat (epilepsimiddel), vitamin E i store doser og voriconazol (svampemiddel).

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Marcoumar®, så INR falder:

Aprepitant (middel mod kvalme), azathioprin (immunundertrykkende middel), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), carbamazepin (epilepsimiddel), colestyramin (kolesterolsænkende middel), cyclophosphamid (middel mod kræft), diazepam (beroligende), dicloxacillin og flucloxacillin (antibiotika), indinavir (hiv-middel), metformin (middel mod diabetes), nelfinavir (hiv-middel), phenobarbital og primidon (epilepsimidler), rifampicin (antibiotika), ritonavir og muligvis andre proteasehæmmere (hiv-midler), sulfasalazin (mod leddegigt), østrogen (kønshormon) og vitamin C i store doser.

Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Marcoumar®. Kombinationen skal undgås.

Phenprocoumon kan forstærke virkningen af sulfonylurinstoffer og medføre øget risiko for hypoglykæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter sidste dosis.

Kvinder, der planlægger graviditet, bør overgå til anden mere sikker behandling inden graviditet.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne. Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Midlet nedsætter produktionen af disse stoffer.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter ca. 3 døgn.
 • Efter længere tids behandling ophører virkningen først 7-14 dage efter sidste dosis.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-8 dage.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (krydskærv) phenprocoumon.

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : tabletter 3 mg, tabletter 3 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 3 mg25 stk.149,20
(Recept)tabletter 3 mg25 stk.150,00
(Recept)tabletter 3 mg100 stk.173,65
(Recept)tabletter 3 mg100 stk.172,90

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 3 mg
Prægintet præg
KærvKrydskærv
Farvehvid
Mål i mm.8,3 x 8,3
tabletter 3 mg

Revisionsdato

ti. 22. sep. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI