Annonce

Matrifen®

N02AB03

Virksomme stoffer

Anvendelse

Matrifen® er et stærkt smertestillende middel.

Matrifen® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Doseringsforslag

Findes som depotplastre.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time. Plastret skiftes hvert 3. døgn (dvs. efter 72 timer). Dosis kan reguleres hvert 2.-3. døgn.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk:

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Hovedpine.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Mavesmerter, Diarré, Mundtørhed.
Kraftesløshed, Træthed.
Overfølsomhed.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Søvnløshed.
Manglende vandladning.
Åndenød.
Rødme, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Uskarpt syn.
Tarmslyng.
Kramper.
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans.
Opstemthed, Uro og rastløshed.
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser.
Nedsat vejrtrækning.
Betændelse i huden, Hududslæt ved kontakt med midlet.
Blåfarvning af huden, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Afhængighed af midlet, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge hudens optagelse af fentanyl fra plastret og give risiko for flere bivirkninger.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Matrifen®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Matrifen®.
 • Visse epilepsimidler (bl.a. phenobarbital, gabapentin og pregabalin) kan øge Matrifen®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Matrifen®.
 • Matrifen® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Fentanyl er et morfinlignende middel, som løbende frigives fra plastret i løbet af 3 døgn. Virkningen indtræder efter 12-24 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 22-25 timer efter fjernelse af plastret.

Håndtering og holdbarhed

 • Fentanyl er fordelt i en gel som en matrix bestående af dimeticon, dipropylenglycol og hydroxyethylcellulose.
 • Klæbemassen består af silikoneforbindelser.
 • Absorptionsareal henholdsvis 4,2 cm2, 8,4 cm2, 16,8 cm2, 25,2 cm2 og 33,6 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time eller 100 mikrogram/time fentanyl over 72 timer.

Hjælpestoffer

Andre:

Dimeticon : depotplastre 12 mikrogram/time, depotplastre 25 mikrogram/time, depotplastre 50 mikrogram/time, depotplastre 75 mikrogram/time, depotplastre 100 mikrogram/time
Dipropylenglycol : depotplastre 12 mikrogram/time, depotplastre 25 mikrogram/time, depotplastre 50 mikrogram/time, depotplastre 75 mikrogram/time, depotplastre 100 mikrogram/time
Hydroxyethylcellulose : depotplastre 12 mikrogram/time, depotplastre 25 mikrogram/time, depotplastre 50 mikrogram/time, depotplastre 75 mikrogram/time, depotplastre 100 mikrogram/time
Siliconeforbindelser : depotplastre 12 mikrogram/time, depotplastre 25 mikrogram/time, depotplastre 50 mikrogram/time, depotplastre 75 mikrogram/time, depotplastre 100 mikrogram/time

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depotplastre 12 mikrogram/time4 stk.157,55
(Recept)depotplastre 12 mikrogram/time8 stk.216,50
(Recept)depotplastre 12 mikrogram/time16 stk.203,10
(Recept)depotplastre 25 mikrogram/time4 stk.132,05
(Recept)depotplastre 25 mikrogram/time8 stk.213,80
(Recept)depotplastre 25 mikrogram/time16 stk.519,35
(Recept)depotplastre 50 mikrogram/time4 stk.542,10
(Recept)depotplastre 50 mikrogram/time8 stk.437,60
(Recept)depotplastre 50 mikrogram/time16 stk.511,30
(Recept)depotplastre 75 mikrogram/time8 stk.526,05
(Recept)depotplastre 75 mikrogram/time16 stk.547,45
(Recept)depotplastre 100 mikrogram/time8 stk.590,35
(Recept)depotplastre 100 mikrogram/time16 stk.773,95

Substitution

Foto og identifikation

depotplastre 12 mikrogram/time
Prægmatrifenᵀᴹ, Fentanyl, 12 µg/hour
Kærv
Farvetransparent, orange
Mål i mm.24 x 18
depotplastre 25 mikrogram/time
Prægmatrifenᵀᴹ, Fentanyl, 25 µg/hour
Kærv
Farvetransparent, rød
Mål i mm.37 x 24,5
depotplastre 50 mikrogram/time
Prægmatrifenᵀᴹ, Fentanyl, 50 µg/hour
Kærv
Farvetransparent, grøn
Mål i mm.51 x 34
depotplastre 75 mikrogram/time
Prægmatrifenᵀᴹ, Fentanyl, 75 µg/hour
Kærv
Farvetransparent, blå
Mål i mm.61 x 42
depotplastre 100 mikrogram/time
Prægmatrifenᵀᴹ, Fentanyl, 100 µg/hour
Kærv
Farvetransparent, grå
Mål i mm.70 x 49

Revisionsdato

ti. 11. jan. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI