Annonce

Melatal®


Producent: Vitabalans

Indeholder
Melatal® er et søvnregulerende middel.

Virksomme stoffer
Melatonin

Anvendelse

Melatal® anvendes til:

  • Kortvarig behandling af jetlag hos voksne.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. Sædvanligvis 3 mg i døgnet i højst 5 dage. Dosis kan evt. øges til 5-6 mg i døgnet.

Bemærk:

  • Første dosis indtages efter ankomst mellem kl. 20 og kl. 4 lokal tid.
  • Samtidig indtag af mad kan øge optagelsen af Melatal®. Ca. 2 timer anbefales mellem indtag af mad og indtag af Melatal®.
  • Der bør højest gennemføres 16 behandlinger per år.
  • Erfaring savnes med brug af melatonin mod jetlag til børn og unge under 18 år.
  • Delekærven i tablet 5 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Generelt er der kun set milde bivirkninger ved kortvarig brug af melatonin, selv ved meget høje doser. Oftest:Døsighed Hovedpine Kvalme Svimmelhed Andre bivirkninger er kun set meget sjældent, og i nogle tilfælde er det usikkert, om der har været en sammenhæng med indtaget af melatonin.Indtag af melatonin sammen med sukkerholdige måltider kan muligvis påvirke sukkeroptagelsen i kroppen, hvis man fx lider af diabetes. Påvirkning af humøret (nedtrykthed) og øget aggressivitet er set i nogle tilfælde. Hos personer, der har indtaget melatonin, er der set enkelte tilfælde af en bestemt form for leverbetændelse og forstørrelse af brystvævet hos mænd, men det var usikkert, om der var en sammenhæng med brugen af melatonin. Enkelte ældre undersøgelser tyede på, at indtag af melatonin kunne øge antallet af krampeanfald hos personer, der allerede led af kramper (fx epilepsi), men ved en nyere gennemgang af undersøgelserne har man ikke kunne finde en sammenhæng.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning

Melatonin er et søvnregulerende hormon, som udskilles fra koglekirtlen i hjernen. Udskillelsen styres bl.a. af døgnrytmen og mængden af dagslys. Kunstigt tilføjet melatonin har i nogle tilfælde vist sig at kunne forbedre søvnkvaliteten. Det gælder bl.a. ved jetlag, hvor søvnen kan være forstyrret pga. omstilling til en ny døgnrytme.

Halveringstiden i blodet (T½) er 3-4 timer.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 3 mg eller 5 mg melatonin.Særlige advarsler

Melatonin bør ikke indtages sammen med alkohol, da den søvnregulerende effekt nedsættes.

Autoimmune sygdomme

Der er begrænset erfaring med brug hos patienter med såkaldt autoimmune sygdomme (fx visse former for gigt, visse typer sygdomme med blodmangel eller visse former for betændelse i leveren). Der har været enkelte tilfælde, hvor sygdommen er blevet forværret samtidigt med, at man har taget melatonin.

Blodsukker

Der har været enkelte tilfælde med påvirkning af blodsukkermålinger, når melatonin er taget sammen med måltider med stort indhold af kulhydrater. Ved diabetes og nedsat følsomhed over for glucose bør melatonin tages 2-3 timer før eller efter et måltid.

Døsighed

Melatonin kan medføre døsighed. Man skal være opmærksom på evt. situationer, hvor dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko (fx bilkørsel og betjening af maskiner).

Kramper

Øget hyppighed af krampeanfald har været forbundet med brug af melatonin ved eksisterende tendens til kramper (fx epilepsi), men sammenhængen er usikker.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Bør ikke bruges ved dårligt fungerende lever pga. manglende erfaring.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Fluvoxamin (mod depression) øger virkningen af melatonin. Kombinationen bør undgås.
  • Melatonin kan øge virkningen af sovemidler og benzodiazepiner.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter3 mg
Pris i kr. 100,00
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter3 mg
Pris i kr. 130,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 110,00
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 140,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI