Annonce

Methergin®


Producent: Novartis

Indeholder
Methergin® er et middel mod blødning efter fødsel eller abort.

Virksomme stoffer
Methylergometrin

Anvendelse

Methergin® anvendes til at forebygge eller behandle blødning efter abort eller fødsel.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller blodåre.

0,2 mg (1 ml), som kan gentages hver 2.-4. time, dog højst 5 gange i løbet af 24 timer.

Bemærk: Må ikke anvendes til igangsætning eller for at fremme fødslen.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Forhøjet blodtryk
Hovedpine
Hududslæt
Underlivssmerter
Ikke almindelige (0,1-1%)
Lavt blodtryk
Kramper, Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Kramper i blodkarrene i fx arme og ben, Langsom puls
Meget sjældne (under 0,01%)
Blodprop i hjertet
Hallucinationer
Tinnitus

Der er observeret enkelte tilfælde af hjerneblødning/blodprop i hjernen, hjertekrampe og ændring i hudens følesans ved brug af Methergin®, men hyppigheden er ikke kendt.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • stærkt forhøjet blodtryk eller andre alvorlige hjerte-kar sygdomme (fx ved hjertekrampe eller iltmangel til hjertet)
 • ved blodforgiftning
 • allergi over for indholdsstoffet og tilsvarende stoffer (ergotalkaloider) 
 • ved svangerskabsforgiftning.

Bemærk: Methergin® må ikke anvendes under en igangværende fødsel, hvor barnet (eller børnene) endnu ikke er født.


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger hos barnet efter flere dages behandling med lægemidlet. Amning bør udskydes til 6 timer efter behandlingen. Længere tids behandling bør undgås.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at livmoderens muskulatur og blodårer trækker sig sammen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-5 minutter.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg methylergometrin (som maleat).Særlige advarsler
 • Methergin® kan give svimmelhed og kramper og dermed påvirke evnen til at køre bil.
 • Hvis du er storryger, overvægtig, har diabetes eller forhøjet kolesterol kan du have større risiko for at få blodpropper som følge af brugen af Methergin®.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af andre midler til standsning af blødning efter fødsel, bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom), midler der øger blodtrykket eller triptaner (migrænemidler) øger virkningen af Methergin® og kan påvirke blodtrykket uhensigtsmæssigt.
 • Visse bedøvelsesmidler og muligvis nevirapin (HIV-middel) og rifampicin (antibiotika) kan nedsætte Methergin®´s virkning.
 • Samtidig behandling med visse typer antibiotika (erythromycin og roxithromycin) eller proteasehæmmere (midler mod HIV) øger den karsammentrækkende virkning.
 • Samtidig brug af Methergin® og beta-blokkere kan i sjældne tilfælde medføre sammentrækning af pulsårerne og nedsætte blodtilførslen til vævene.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 amp. a 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,2 mg/ml
Pris i kr. 152,15Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI