Annonce

Methylphenidate "Medical Valley"

N06BA04

Methylphenidate "Medical Valley" er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Methylphenidate "Medical Valley" anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).

Methylphenidate "Medical Valley" bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Børn over 6 år og unge

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet for almindelige tabletter svarende til 108 mg i døgnet for depottabletter).

Voksne

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig.
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden.


Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og børn under 6 år.
 • For at undgå søvnforstyrrelser bør depottabletterne tages passende tidligt om morgenen.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne skal synkes hele.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Mundtørhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertebanken, Hurtig puls, Ændret puls.
Væksthæmning.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning, Tænderskæren.
Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Træthed.
Nældefeber.
Ændringer i blodtrykket, Vægttab.
Tørst.
Ledsmerter.
Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hyperaktivitet, Spisevægring, Søvnighed, Uro og rastløshed, Irritabilitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser.
Nedsat sexlyst.
Åndenød, Forkølelsessymptomer, Hoste, Smerter i brystkassen, Smerter i øvre luftveje.
Hårtab, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Allergiske reaktioner.
Muskelkramper.
Motorisk uro, Sløvhed.
Hallucinationer, Humørsvingninger, Psykoser, Selvmordstanker.
Blod i urinen.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe.
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn.
Forvirring, Manier.
Udvikling af bryster hos mænd.
Rødme.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Blodprop i hjertet, Hjertestop, Pludselig hjertedød.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Leverpåvirkning.
Kramper.
Ufrivillige bevægeforstyrrelser.
Overdreven gentagelse af bevægelser eller tale, Overfokusering - vanskelighed ved at skifte opmærksomhed, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion, Småblødninger i hud og slimhinder.
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene.
Ikke kendt.Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Ekstra hjerteslag, Langsom puls.
Høj feber.
Migræne, Vedvarende krampe i tyggemusklen.
Afhængighed af midlet, Stammen, Talebesvær.
Ufrivillig vandladning.
Hyppigere og vedvarende erektion, Langvarig smertefuld erektion, Rejsningsproblemer.
Hjerneblødning/blodprop i hjernen.

* Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn.

** Set hos voksne, men ikke hos børn.

*** Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler.

**** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer.

 • Nervøsitet og søvnløshed forekommer ofte i starten af behandlingen.
 • Mavesmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (betændelse i mavens slimhinde, nedsat sexlyst, motorisk uro og tandpine) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, rysten, perifer kuldefornemmelse, åndenød, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og kan give anledning til misbrug og afhængighed. Dette er set hyppigst ved brug af tabletter, der frigiver methylphenidat hurtigt i kroppen.
 • Ved stigninger i dosis - specielt hvis det sker uden lægens anvisning - kan der være risiko for udvikling af psykoser med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis:
  • man har øget risiko for blodpropper i hjernen eller hjerneblødning
  • man har eller har haft en hjerte-kar-sygdom eller hvis nogle i ens nærmeste familie lider af hjerte-kar-sygdomme
  • man tidligere har haft kramper (midlet kan sænke krampetærsklen)
  • man har et misbrug af alkohol og/eller medicin
  • man lider af ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics)
  • man selv eller nogle i ens nærmeste familie har Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
 • Forekommer der under behandlingen angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani skal man kontakte lægen.
 • Det anbefales, at man før og under behandlingen kontrollerer blodtrykket og pulsen samt bliver kontrolleret for symptomer på psykiske lidelser. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage blodprøver eller tage et ekg.
 • Hvis man oplever hjerte-karsymptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Hos voksne bør vægten regelmæssigt kontrolleres.
 • Midlet må kun anvendes ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn), hvis patienten allerede er i behandling for søvnapnø.
 • Samtidig indtag af alkohol kan forstærke de psykiske og neurologiske bivirkninger.
 • Der er manglende erfaring med brug af midlet ved ændringer i blodets sammensætning (fx for få hvide blodlegemer eller blodmangel).

Nedsat nyrefunktion

Erfaring savnes.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Methylphenidate "Medical Valley" må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Midler der stimulerer blodtrykket (pressorstoffer) kan sammen med Methylphenidate "Medical Valley" give risiko for forhøjet blodtryk.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Virkningen af midler mod forhøjet blodtryk kan nedsættes.
 • Methylphenidate "Medical Valley" kan ændre virkningen af visse blodfortyndende midler, visse midler mod kramper samt visse midler mod depression.
 • Ved samtidig brug af clonidin (middel mod forhøjet blodtryk) er der set alvorlige reaktioner, herunder pludselig død.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne. Donor kan dog tappes, hvis tapningen sker før indtagelse af morgendosis.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker regulerende på visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og øger derved evnen til koncentration og fastholdelse af opmærksomhed.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 18 mg, 27 mg eller 36 mg methylphenidathydrochlorid.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 18 mg, depottabletter 27 mg, depottabletter 36 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 18 mg, depottabletter 27 mg, depottabletter 36 mg

Andre:

Lactose : depottabletter 18 mg, depottabletter 27 mg, depottabletter 36 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depottabletter 18 mg30 stk.228,50
(Recept)depottabletter 27 mg30 stk.572,75
(Recept)depottabletter 36 mg30 stk.453,55

Substitution

Foto og identifikation

depottabletter 18 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvegul
Mål i mm.9 x 9
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
depottabletter 27 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvegrå
Mål i mm.9 x 9
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
depottabletter 36 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 10
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke

Revisionsdato

ma. 27. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI