Annonce

Minodiab


Producent: Parallelimport

Indeholder
Minodiab er et middel mod diabetes 2.

Virksomme stoffer
Glipizid

Anvendelse

Minodiab anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion.

Denne form for behandling finder sædvanligvis kun sted hos normalvægtige og let overvægtige personer over 40 år.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis fastsættes individuelt af lægen.

Voksne

 • Begyndelsesdosis
  • 2,5 mg før morgenmåltidet.
  • Dosis kan øges med 2,5 mg hvert 3.-5. døgn, indtil tilfredsstillende virkning er nået.
  • Døgndoser over 15 mg fordeles på 2 doser, som tages morgen og aften før måltiderne.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • 2,5-7,5 mg 1-2 gange i døgnet i forbindelse med måltiderne.
  • Døgndoser over 15 mg giver kun sjældent yderligere virkning.

Bemærk: Ingen erfaring med behandling af børn under 17 år.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Mavesmerter
Lavt blodsukker
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ophobning af galde
Rysten, Svimmelhed
Eksem, Rødme
Sløret syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt natrium i blodet, Porfyri
Forvirring
Overfølsomhed over for sollys
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Betændelse i huden
 • Nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan bl.a. ses ved overdosering eller manglende fødeindtagelse.
 • Såkaldt hypoglykæmisk koma (koma pga. meget lavt sukkerniveau i blodet) med dødelig udgang kan forekomme.

Bør ikke anvendes

Minodiab bør ikke anvendes ved:

 • Insulinkrævende diabetes.
 • Diabetes med syreophobning i blodet.
 • Infektionssygdomme, ulykkestilfælde og større operationer. I disse tilfælde kan midlertidig omstilling til insulin være nødvendig.
 • Overfølsomhed for andre sulfonylurinstoffer, som glibenclamid, gliclazid og glimepirid, pga. risiko for krydsallergi.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at frigøre insulin fra bugspytkirtlen og øge cellernes følsomhed for insulin. Hermed forbedres stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen, så sukkerindholdet i blodet sænkes.
 • Virkningen indtræder i løbet af ½ time og varer 4-6 timer.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 3,5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg glipizid.Særlige advarsler

Minodiab skal anvendes med forsigtighed:

 • Efter længere tids faste, især hvis man samtidig behandles med en beta-blokker (middel mod forhøjet blodtryk), da symptomerne på for lavt blodsukker ved denne kombinationsbehandling kan være ukarakteristiske.
 • Hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række lægemidler kan øge virkningen af Minodiab, fx:
  • visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere og ACE-hæmmere)
  • blodfortyndende midler (phenprocoumon og warfarin), fenylbutazon (middel mod urinsyregigt)
  • sulfamethoxazol/trimethoprim (antibiotikum)
  • midler mod mavesår (ranitidin)
  • fluconazol (svampemiddel).
 • En række lægemidelr kan nedsætte virkningen af Minodiab, fx:
  • visse vanddrivende midler (slyngediuretika og thiaziddiuretika)
  • phenobarbital (epilepsimiddel)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter5 mg2care4 100 stk. (blister) 196,15
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter5 mg2care4 300 stk. (blister) 509,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI