Annonce

Minurin


Producent: Parallelimport

Indeholder
Minurin er et middel, der bruges ved øget urinproduktion.

Virksomme stoffer
Desmopressin

Anvendelse

Minurin anvendes til behandling af sygdommen diabetes insipidus, hvor mængden af urin er kraftigt forøget, ledsaget af en meget stærk tørst.

Endvidere benyttes midlet til undersøgelse af nyrernes funktion.


Doseringsforslag

Findes som næsedråber.

Diabetes insipidus

Dosis er meget individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Nyrefunktionsundersøgelse

Voksne og børn. Undersøgelsen foregår kun på sygehus.

Bemærk:

 • Næsedråber må ikke anvendes til behandling af enuresis nocturna/nykturi hos hverken børn eller voksne pga. risiko for kramper.
 • Hvis der ikke er effekt efter 4 uger, bør behandlingen normalt stoppes.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Træthed
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
For lidt natrium i blodet
Svimmelhed
Gener fra blære og urinveje
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Åndenød
For lidt kalium i blodet
Muskelkramper
Søvnighed, Ændring i hudens følesans
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Forvirring
 • Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok), kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, væskemangel og forhøjet mængde natrium i blodet er set med ukendt hyppighed ved behandling af diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder brug til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved brug af næsespray ses desuden almindeligvis tilstopning af næsen, høfeber og næseblod.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved unormalt forøget tørst, som har psykiske årsager, eller som skyldes tilvænning.
 • Anvendes desuden ikke ved hjerte-karsygdomme samt ved samtidig behandling med vanddrivende midler.
 • Hvis man har, eller har risiko for at få, for lidt natrium i blodet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.


Virkning
Det antidiuretiske hormon (ADH), som dannes i hypofysen, regulerer kroppens væskebalance. Mangel på dette hormon resulterer i forøgede og ofte store mængder urin. Desmoprossin er et kunstigt stof med samme virkning som ADH.

Lægemiddelformer

Næsedråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg desmopressinacetat.Særlige advarsler
 • Man skal begrænse sit væskeindtag under behandlingen af natlig vandladning. Man skal drikke så lidt væske som muligt fra 1 time før og til 8 timer efter indtagelsen.
 • Hos især ældre bør salt- og væskebalancen i kroppen kontrolleres, både før og under behandlingen. Behandling med desmopressin i doser over 25 mikrogram i døgnet for kvinder og 50 mikrogram i døgnet for mænd anbefales ikke til ældre over 65 år.
 • Nnæsedråber må ikke anvendes mod ufrivillig natlig vandladning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af visse midler mod depression, epilepsi (carbamazepin) eller svage smertestillende midler (NSAID) kan påvirke salt- og væskebalancen i kroppen.
 • Loperamid (stoppende middel mod diarré) kan øge virkningen af Minurin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 2,5 ml + rhinyleslange
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke næsedråber, opløsning0,1 mg/ml2care4
Pris i kr. 231,65

Substitution
næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI