Annonce

Morfin "Takeda"


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Morfin "Takeda" er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Morphin

Anvendelse

Morfin "Takeda" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel, i en blodåre eller direkte omkring rygmarven (epiduralt).

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit
Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Forvirring, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Tarmslyng
Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne, Væskeophobning i fx arme og ben
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Humørsvingninger, Kramper, Muskelkramper, Opstemthed, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Allergiske reaktioner
Manglende vandladning
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Forhøjet blodtryk, Langsom puls
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Virkningen varer 4-5 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 7-8 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg morphinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Morfin "Takeda"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Morfin "Takeda"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Morfin "Takeda" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 injektionsvæske, opl.20 mg/ml 10 ml 287,35

Substitution
injektionsvæske, opl. 20 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI