Annonce

Nalpain


Producent: Orpha-Devel

Indeholder
Nalpain er et middel mod stærke smerter.

Virksomme stoffer
Nalbuphin

Anvendelse

Nalpain anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden, i en muskel eller en blodåre.

 • Voksne. Sædvanligvis 0,1-0,3 mg pr. kg legemsvægt. Dosis kan gentages efter 3-6 timer.
 • Børn over 18 mdr. Sædvanligvis 0,1-0,2 mg pr. kg legemsvægt. Dosis kan gentages efter 3-6 timer.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Sløvhed
Almindelige (1-10%)
Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Hovedpine, Humørsvingninger, Svimmelhed
Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Nervøsitet, Rysten
Meget sjældne (under 0,01%)
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Lavt blodtryk, Væske i lungerne
Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser
Allergiske reaktioner
Sløret syn

Bør ikke anvendes

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Nalbuphin er et morfinlignende middel.
 • Virkningen indtræder efter 2-15 minutter og varer 3-6 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg nalbuphinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Forsigtighed ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen..
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af morfin eller morfinlignende midler nedsætter virkningen af Nalpain. Kombinationen skal undgås.
 • Nalpain kan udløse abstinenssymptomer hos patienter, der er i længerevarende behandling med morfin eller morfinlignende midler.
 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) øger graden af bivirkninger.
 • Nalpain forstærker virkningen af sovemidler, midler mod depression eller psykoser.
 • Visse midler mod epilepsi (phenobarbital og primidon) forstærker midlets sløvende virkning.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.10 mg/ml
Pris i kr. 272,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI