Annonce

Natpar

Udgået: 31-10-2022

H05AA03

Natpar er et middel mod kronisk nedsat funktion i biskjoldbruskkirtlerne. Syntetisk biskjoldbruskkirtelhormon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Natpar anvendes sammen med andre midler til voksne med kronisk nedsat funktion i biskjoldbruskkirtlerne (hypoparatyroidisme), når sædvanlig behandling ikke er tilstrækkelig.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes under huden.

Dosis er individuel og afhænger af niveauet af calcium i blodet.

Bemærk:

 • Cyllinderampullen anvendes kun ved hjælp af en særlig Natpar-pen.
 • Dosis indsprøjtes under huden skiftevis i hver lår. Se vedlagte vejledning.
 • En glemt dosis skal tages så hurtigt, som muligt.
 • Pludselig afbrydelse af behandlingen kan medføre stærkt nedsat niveau af calcium i blodet.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
For lidt calcium i blodet, Forhøjet calcium i blodet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ubehag ved indstiksstedet.
Udvikling af antistoffer.
Ikke kendt.Allergiske reaktioner.

Bør ikke anvendes

 • Ved tidligere eller igangværende strålebehandling af skelettet.
 • Ved cancersygdomme i skelet og knogler.
 • Hvis man har øget risiko for osteosarkrom (en særlig form for cancer i knoglerne). Det gælder ved Pagets knoglesygdom og visse arvelige sygdomme.
 • Hvis man har uforklarligt højt niveau af enzymet basisk fosfatase i blodet, der kan henføres til knoglerne.
 • Ved den sjældne stofskiftesygdom pseudohypoparatyroidisme.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hos unge, hvor knoglerne stadig vokser, på grund af øget risiko for en særlig form for knoglecancer (osteosarkom).
 • Niveauet af calcium i blodet skal kontrolleres regelmæssigt, på grund af risiko for en pludselig nedsat effekt af behandlingen.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

 • Samtidig behandling med bisfosfonater (midler mod knogleskørhed) anbefales ikke.
 • Niveauet af calcium i blodet skal kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der kan påvirke blodets calciumindhold - fx lithium (middel mod mani) eller thiazider (vanddrivende midler).
 • Ved samtidig behandling med digoxin (middel mod forstyrrelser af hjerterytmen) skal blodets indhold af calcium og digoxin følges, og man skal være opmærksom på tegn på digoxinforgiftning (fx kvalme, opkastning, langsom puls, forvirring, synsforstyrrelser).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Kunstigt fremstillet middel, som er identisk med det naturlige hormon (parathyroideahormon), som produceres i biskjoldbruskkirtlerne.
 • Parathyroideahormon spiller en vigtig rolle i kroppens regulering af blodets og knoglernes calciumindhold.
 • Ved nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlerne producerer kroppen ikke selv tilstrækkeligt parathyroideahormon.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 14 dage i køleskab (2-8°C) og højst 3 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis indeholder 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram parathyroideahormon.

Hjælpestoffer

Konservering:

Metacresol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram

Andre:

Citronsyre (E330) : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram
Mannitol (E421) : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram2 x 14 doserUdgået 31-10-2022
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram2 x 14 doserUdgået 31-10-2022
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram2 x 14 doserUdgået 31-10-2022
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram2 x 14 doserUdgået 31-10-2022

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 25. okt. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI