Annonce

Nerlynx

L01EH02

Nerlynx er et middel til behandling af tidlige stadier af brystkræft.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Nerlynx anvendes til behandling af tidlige stadier af brystkræft hos patienter, som er såkaldt HER2-positiv, og som tidligere er blevet behandlet med midlet trastuzumab.

Må kun udleveres på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. 240 mg 1 gang i døgnet i 1 år.

Ved uacceptable bivirkninger kan det blive nødvendigt at nedsætte dosis, holde pause eller helt stoppe behandlingen.

Bemærk:

 • Tabletterne skal synkes hele, de må ikke tygges eller opløses.
 • Tabletterne skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Tages om morgenen med mad.
 • Ved glemt dosis, skal den glemte dosis springes over.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år og ældre på 85 år eller derover.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed, Oppustethed.
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning, Vægttab.
Væskemangel.
Urinvejsinfektion.
Næseblod.
Forandringer af neglene, Tør hud.
Besvimelsesanfald.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nyresvigt.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Diarré er en hyppig bivirkning til Nerlynx, derfor anbefaler man forebyggende behandling med et stoppende middel de første 1-2 måneder af behandlingen.
 • Under behandlingen vil du regelmæssigt få målt din leverfunktion.
 • Forsigtighed ved kendte risikofaktorer for hjertesygdom, fx nedsat pumpekraft i venstre hjertekammer.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Må ikke anvendes samtidig med visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin), rifampicin (middel mod tuberkulose) og naturlægemidler, der indeholder perikon, da virkningen af Nerlynx nedsættes.
 • Bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), midler mod HIV (efavirenz, etravirin), visse midler mod epilepsi (phenobarbital, primidon) og dexamethason (binyrebarkhormon) kan nedsætte virkningen af Nerlynx.
 • Samtidig behandling med følgende midler kan øge virkningen af Nerlynx:
  • HIV-midler (fx atazanavir, lopinavir, ritonavir, og saquinavir)
  • Midler mod svamp (fx fluconazol, itraconazol, ketoconazol og voriconazol)
  • Antibiotika (fx clarithromycin, erythromycin og ciprofloxacin)
  • Ciclosporin (immundæmpende middel)
  • Midler mod hjertelidelser (fx diltiazem og verapamil)
  • Middel mod depression (fluvoxamin).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og indtil 1 måned efter ophør med behandlingen. Hvis der anvendes et hormonmiddel fx p-piller, skal der også anvendes en barrieremetode fx et kondom.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme et enzym, tyrosinkinase, som øger væksten af kræftcellerne.
 • Halveringstiden i blodet () er 56-61 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg neratinib.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 40 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 40 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 40 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 40 mg180 stk.51.472,05
(Recept)filmovertrukne tabletter 40 mg180 stk. (Orifarm)51.472,05

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 40 mg
PrægW104
KærvIngen kærv
Farverød
Mål i mm.4,3 x 10,5
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke

Revisionsdato

ma. 28. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI