Annonce

Nicorette®

Nicorette Classic, Nicorette Cooldrops, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruit, Nicorette Fruitmint, Nicorette Invisi, Nicorette Microtab Classic, Nicorette QuickMist, Nicorette Quickmist Cool Berry, Nicorette Whitemint

N07BA01

Nicorette® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Nicorette® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som mundhulespray, resoribletter, sugetabletter, tyggegummi, depotplastre, næsespray og inhalator.

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.

Mundhulespray

 • Rygeophør: 1-2, evt 3 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over yderligere 6 uger.
 • Rygereduktion:
  • Kan anvendes mellem de perioder, hvor man ryger, for at forlænge de rygefrie perioder.
  • Der anvendes 1-2 pust ad gangen (svarende til en cigaret).
  • Forsøg på rygeophør bør foretages så snart man sig klar og senest 12 uger efter behandlingsstart.
  • Professionel rådgivning bør opsøges hvis rygereduktion ikke er opnået efter 6 uger.
 • Regelmæssig anvendelse af mundhulespray i mere end 6 måneder anbefales ikke.

Resoribletter

Sædvanligvis anbringes 1-2 resoribletter under tungen hver time, højst 40 stk. i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.

Sugetabletter

 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.


Tyggegummi

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.


Nicorette® Invisi, depotplaster

 • Personer, som ryger mere end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 25 mg/16 timer i døgnet i 8 uger, derefter 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 2 uger og endelig 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 2 uger.
 • Perosner, som ryger mindre end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 8 uger og derefter 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 4 uger. Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Behandlingstiden for Nicorette® Invisi depotplaster er normalt højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandling ud over 8 uger.
  • Et depotplaster placeres på et hårfrit, tørt område om morgenen og fjernes om aftenen.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 4 pust i timen. Den anbefalede behandlingsvarighed er 8 uger. Herefter aftrappes behandlingen over nogle uger. Behandlingstiden over 6 måneder anbefales ikke.


Inhalator

 • Enten dybe inhalationer eller konstant sugen i inhalatoren i 20-30 minutter.
 • Der anvendes 6-12 inhalatorer i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.


Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 6 pust i timen og højst 80 pust i døgnet. Efter ca. 3 måneder aftrappes behandlingen over 6-8 uger. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Normalt anvendes enten:

 • 5-6 stk. tyggegummi/resoribletter/sugetabletter i døgnet.
  Eller
 • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time
  Eller
 • 4-5 dosisbeholdere inhalator i døgnet.

Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/resoribletter/sugetabletter/mundhulespray/inhalator. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.

Bemærk:

Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin. Dette bør der tages hensyn til ved bortskaffelse.

Bivirkninger

Bør ikke anvendes

Nicorette® Microtab Lemon resoribletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.
 • Mundhulespray. Alkoholindhold: Mundhulespray indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g pr. dosis.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever pga. øget risiko for bivirkninger.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Depotplastre

 • Plastrene er rektangulære med et absorptionsareal på henholdsvis 10 cm2, 20 cm2 og 30 cm2.
 • Størrelse henholdsvis 34x30 mm, 44x45 mm og 60x50 mm.
 • Nicotinen er fordelt i en matrix bestående af polyisobutylener.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.

Bemærk:

Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig aktiv substans. Dette bør der tages hensyn til ved kassationen.

Lægemiddelformer

Nicorette® QuickMist, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin.

Nicorette® QuickMist Cool Berry, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin.

Nicorette® Microtab Classic, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (som β-cyclodextrinkompleks).
Nicorette® Cooldrops, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.

Nicorette® Fruit, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg nicotin.
Nicorette® Classic, tyggegummi. 1 tygegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Freshmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Fruitmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Whitemint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Invisi, depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 10 mg, 15 mg og 25 mg nicotin i løbet af 16 timer.
Næsespray 500 mikrogram/dosis. 1 pust indeholder 0,5 mg nicotin.
Inhalator 10 mg. 1 inhalator indeholder 10 mg nicotin (heraf afgives ca. 5 mg) (1 sug svarer til ca. 13 mikrogram nicotin).

Hjælpestoffer

Farve:

Quinolingult (E104) : tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg
Titandioxid (E171) : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg

Konservering:

Methylparahydroxybenzoat (E218) : næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis
Propylparahydroxybenzoat (E216) : næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis

Smag:

Blandet frugtsmag : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, mundhulespray 1 mg/dosis
Eukalyptus : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg
Menthol : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis, inhalator 10 mg
Mint : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Mynte : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Pebermynte : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg
Tutti-frutti : sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Wintherfresh : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg, tyggegummi 2 mg

Andre:

Ethanol : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Polyisobutylen : depotplastre 10 mg/16 timer, depotplastre 15 mg/16 timer, depotplastre 25 mg/16 timer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sugetabletter 2 mg20 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sugetabletter 2 mg20 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sugetabletter 2 mg80 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sugetabletter 2 mg160 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sugetabletter 2 mg160 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sugetabletter 4 mg80 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)sublinguale resoribletter 2 mg90 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg30 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg30 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg30 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg30 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg105 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 2 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 4 mg30 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 4 mg30 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 4 mg105 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 4 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 4 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)tyggegummi 4 mg210 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)mundhulespray 1 mg/dosis150 doserikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)mundhulespray 1 mg/dosis150 doserikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)mundhulespray 1 mg/dosis2 x 150 doserikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)mundhulespray 1 mg/dosis2 x 150 doserikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)mundhulespray 1 mg/dosis2 x 150 doserikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)depotplastre 10 mg/16 timer14 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)depotplastre 15 mg/16 timer7 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)depotplastre 15 mg/16 timer14 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)depotplastre 25 mg/16 timer7 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)depotplastre 25 mg/16 timer14 stk.ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis200 doserikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)inhalator 10 mg18 stk. (blister)ikke fast pris
(Håndkøb - ikke kun fra apotek)inhalator 10 mg42 stk. (blister)ikke fast pris

Substitution

Foto og identifikation

sugetabletter 2 mg
Prægn, 2
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.9 x 14
sugetabletter 2 mg (Fruit)
sugetabletter 2 mg
Præg2,
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.9 x 14
sugetabletter 2 mg (Cooldrops)
sugetabletter 4 mg
Præg4,
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.9,3 x 14,2
sugetabletter 4 mg (Cooldrops)
sublinguale resoribletter 2 mg
PrægNIC, 2
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.6,1 x 6,1
sublinguale resoribletter 2 mg (Classic)
mundhulespray 1 mg/dosis
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.30 x 103

Klargjort QuickMist spray

Klargjort QuickMist spray, set fra siden.

mundhulespray 1 mg/dosis
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.30 x 103

Klargjort Nicorette QuickMist spray

Klargjort QuickMist spray, set fra siden

depotplastre 10 mg/16 timer
Prægnicorette®
Kærv
Farvebeige
Mål i mm.28 x 33
depotplastre 15 mg/16 timer
Prægnicorette®
Kærv
Farvebeige
Mål i mm.33 x 42
depotplastre 25 mg/16 timer
Prægnicorette®
Kærv
Farvebeige
Mål i mm.43 x 53
næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.31 x 95

Uden beskyttelseshætte

inhalator 10 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.13 x 70

Revisionsdato

on. 22. jul. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. september 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI