Annonce

Nitoman®


Producent: MediLink

Indeholder
Nitoman® er et middel mod ufrivillige muskelbevægelser.

Virksomme stoffer
Tetrabenazin

Anvendelse
 • Nitoman® anvendes til behandling af ukontrollerede muskelbevægelser som fx Huntingtons chorea.
 • Midlet anvendes også ved ufrivillige muskelbevægelser, som kan fremkomme efter årelang behandling med lægemidler mod psykoser.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis tages ½ tablet (12,5 mg) 3 gange i døgnet stigende til en vedligeholdelsesdosis på 1-2 tabletter (25-50 mg) 3 gange i døgnet.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Øget spytdannelse
Balanceforstyrrelser, Depression, Døsighed, Parkinsonisme, Rysten
Almindelige (1-10%)
Angst, Forvirring, Søvnløshed, Uro og rastløshed
Meget sjældne (under 0,01%)
Lungebetændelse
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Væskemangel
Aggressivitet, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Selvmordstanker, Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke kendt
Lav legemstemperatur
Mavesmerter
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Blodtryksfald når man rejser sig, Langsom puls
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Motorisk uro, Nervøsitet, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved:

 • Depression eller ved selvmordstanker
 • Parkinsons sygdom. 
 • Kombination med MAO-hæmmer (midler mod parkinsonisme eller depression). Behandling med Nitoman må først startes to uger efter ophør med behandling med MAO-hæmmer.
 • Nedsat leverfunktion

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at dæmpe virkningen af signalstoffet dopamin.
 • Virkningen indtræder hyppigt efter 1-2 døgns behandling og varer 1-2 døgn, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 17 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) tetrabenazin. Særlige advarsler
 • Nitoman® kan øge virkningen af alkohol.
 • Nitoman® kan påvirke hjerterytmen. Der skal udvises forsigtighed, hvis du lider af hjerte-kar sygdom eller hvis personer i den nærmeste familie har haft hjerterytmeforstyrrelser eller hvis du samtidig bruger andre lægemidler til hjertet.  
 • Hvis du får uro eller oplever rastløshed, skal du informere lægen.
 • Da midlet virker sløvende, skal du være forsigtig ved aktiviteter, som kræver mental årvågenhed, såsom at køre en bil eller betjene farlige maskiner (særligt i starten af behandlingen).
 • Hvis du bliver deprimeret eller får selvmordstanker, bør dosis af Nitoman® nedsættes og/eller behandling med antidepressiva opstartes.
 • Nitoman® kan muligvis medføre udebleven menstruation, mælkeflåd, udvikling af bryster hos mænd og impotens, da prolaktin-niveauet i blodet stiger.
 • Ved langtids-brug af midlet vil det være en god idé på sigt at få øjnene undersøgt, da Nitoman® med tiden ophobes i væv, der indeholder melanin (fx øjne, hud).


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Nitoman® kan øge den søvndyssende virkning af sovemedicin, smertestillende midler, fx morfinpræparater, og antihistaminer.
 • Man skal udvise forsigtighed, hvis man samtidig får midler mod forøget muskelaktivitet, der skyldes behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), visse midler mod depression eller psykoser (bl.a. sertralin, paroxetin, fluoxetin), visse antibiotika (fx erythromycin) eller midler mod manier. Justering af dosis kan blive nødvendig.
 • Nitoman® må ikke bruges sammen med hjertemedicin mod bl.a. forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser.
 • Nitoman® må desuden ikke anvendes sammen med MAO-hæmmer (midler mod parkinsonisme eller depression). Behandling med Tetmodis må først startes to uger efter ophør med behandling med MAO-hæmmer.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter25 mg 112 stk. 1.151,25

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI