Annonce

Nitrazepam "Accord"


Producent: Accord

Indeholder
Nitrazepam "Accord" er et sovemiddel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Nitrazepam

Anvendelse

Nitrazepam "Accord" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 2½-10 mg ½ time før sengetid.
 • Bemærk:
  • Dosis skal nedsættes til ældre.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Muskelsvaghed
Balanceforstyrrelser, Besvær med at styre arme og ben, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Rysten
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Muskelkramper
Kramper, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
 • Uventede psykiske reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Hvis disse bivirkninger forekommer bør behandlingen stoppes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen af midlet.
 • Allergiske bivirkninger (herunder alvorlige allergiske reaktioner) er forekommet med ukendt hyppighed.

Bør ikke anvendes
 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst og søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter ½-1 time.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 24-30 timer, hos ældre ca. 40 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 4 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg nitrazepam.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Som sovemiddel bør benzodiazepiner kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Dosis skal nedsættes ved vejrtrækningsbesvær eller dårligt fungerende lever.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.

Nedsat leverfunktion

Midlet må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. Nedsættelse af dosis anbefales ved mildere tilfælde af dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Nitrazepam "Accord".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 70,80
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 111,25
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 151,70Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI