Annonce

NorLevo


Producent: Midsona

Indeholder
NorLevo er et svangerskabsforebyggende middel. En fortrydelsespille.

Virksomme stoffer
Levonorgestrel

Anvendelse

NorLevo anvendes efter ubeskyttet samleje for at forhindre graviditet.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

Der tages 1 tablet (1,5 mg) hurtigst muligt, helst inden for 12 timer og ikke senere end 72 timer efter ubeskyttet samleje.

Bemærk:

Begrænsede data vedrørende anvendelse til kvinder under 16 år.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Blødning fra skeden, Brystspænding, Pletblødning, Udebleven menstruation, Underlivssmerter
Svimmelhed, Træthed
Hovedpine
Kvalme
Almindelige (1-10%)
Diarré, Opkastning
Smertefulde menstruationer
 • Overfølsomhedsreaktioner som væskeophobning i ansigt og hals samt hudreaktioner er rapporteret efter indtagelse af midlet.


Graviditet
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning bør undgås i mindst 8 timer efter indtagelsen.


Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker primært ved at blokere og/eller forsinke ægløsningen, hvis midlet administreres hurtigst muligt efter ubeskyttet samleje.
 • Bør kun anvendes undtagelsesvis, idet sikkerheden for at undgå graviditet er væsentlig mindre end ved anvendelse af p-piller.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 3 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 43 timer.
 • Virkningen kan muligvis være nedsat hos overvægtige kvinder med BMI > 30 kg/m2.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,5 mg levonorgestrel.Særlige advarsler
 • Kaster man op mindre end 3 timer efter, at man har taget tabletterne, er metoden usikker, og man kan indtage en ny tablet.
 • Bør højst anvendes én gang pr. cyklus på grund af risiko for bivirkninger.
 • Hvis menstruationen er forsinket i mere end 5 dage eller ved unormal blødning, bør der foretages graviditetstest.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Visse lægemidler (se Brug af anden medicin) nedsætter virkningen af Norlevo. Har du indtaget et af disse midler inden for de seneste 4 uger, rådes du til at bruge et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel (fx en kobber-spiral). Hvis brug af kobberspiral ikke er muligt, bør du efter samråd med lægen fordoble den almindelige dosis Norlevo fra 1,5 mg til 3 mg for at kompensere for den nedsatte svangerskabsforebyggende effekt.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ritonavir (HIV-medicin), nogle epilepsimidler (fx phenytoin og carbamazepin), rifampicin (tuberkulosemiddel), rifabutin (antibiotikum) og naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af NorLevo®.
 • Samtidig brug af Norlevo og lægemidler der indeholder ulipristalacetat (fortrydelsespiller eller midler mod muskelknuder i livmoderen) anbefales ikke.  

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke tabletter1,5 mg
Pris i kr. 108,50
Pakning 1 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke tabletter1,5 mgOrifarm
Pris i kr. 103,50
Pakning 1 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke tabletter1,5 mgParanova Danmark
Pris i kr. 105,30
Pakning 1 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke tabletter1,5 mg2care4
Pris i kr. 107,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI