Annonce

Noritren®

N06AA10

Noritren® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Noritren® anvendes til behandling af depression.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til højst 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 75 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år. Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Uskarpt syn.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Vægtøgning.
Rysten, Svimmelhed, Hovedpine.
Døsighed.
Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser.
Forstørrede pupiller.
Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Påvirkning af ekg.
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Forvirring, Koncentrationsbesvær.
Rejsningsproblemer, Nedsat sexlyst.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Forhøjet tryk i øjet.
Hævelse af tungen.
Væskeophobning i ansigtet.
Kramper.
Angst, Manier.
Manglende vandladning.
Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Tarmslyng.
Leverpåvirkning.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer.
Udvikling af bryster hos mænd.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Ikke kendt.Serotoninsyndrom.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • En speciel nyresygdom (Schwarts-Bartters syndrom) og selvmords adfærd er set, men med ukendte hyppigheder.
 • Delirium er set hos ældre og hallucinationer er forekommet, oftest i forbindelse med skizofreni.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler som Noritren®. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet ved anvendelse af tricykliske antidepressiva som Noritren®. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og visse kraftige smertestillende midler (opioider).

Bør ikke anvendes

Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen, dårligt fungerende lever samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel), valproat (middel mod epilepsi) samt antihistaminer kan øge virkningen af Noritren®.
 • Visse epilepsimidler (bl.a. phenobarbital og carbamazepin) kan nedsætte virkningen af Noritren®.
 • Noritren® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Noritren® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har erfaring for, at mange gravide har været behandlet, uden der er opstået fosterskade.
Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes af spille en rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 18-44 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg eller 50 mg nortriptylinhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg100 stk.67,05
(Recept)filmovertrukne tabletter 25 mg100 stk.86,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 50 mg100 stk.173,80

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 10 mg
PrægNL
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.5 x 5
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 25 mg
PrægNO
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
filmovertrukne tabletter 50 mg
PrægNS
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg

Revisionsdato

ma. 6. dec. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 28. november 2022.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI