Annonce

Norvipren


Producent: Sandoz

Indeholder
Norvipren er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Buprenorphin

Anvendelse

Norvipren anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som resoribletter.

 • Voksne. Sædvanligvis anbringes 200 eller 400 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.
 • Børn over 37,5 kg. Sædvanligvis 200 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.

Bemærk:

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Sløvhed, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Opkastning
Lavt blodtryk, Åndenød
Hovedpine
Øget svedtendens
Små pupiller
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Koma, Nervøsitet, Opstemthed, Psykoser, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Manglende vandladning
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Humørsvingninger, Koordinationsbesvær, Kramper, Uro og rastløshed
Allergiske reaktioner
Ikke kendt
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning
Søvnighed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn.


Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 200 mikrogram eller 400 mikrogram buprenorphin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Norvipren, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Norvipren kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter200 mikrogram
Pris i kr. 265,00
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter400 mikrogram
Pris i kr. 271,75

Substitution
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
sublinguale resoribletter 400 mikrogram


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI